Mijnwater Energy B.V.


Mijnwater Energy B.V.
Mijnwater Energy B.V. is leverancier van duurzame energie, levert warmte en koelte aan kantoren, bedrijfspanden en woningen. Dat doet zij via een circulair energienetwerk, een zogenaamde vijfde generatie ‘Smart Grid’ voor wijkgericht verwarmen en koelen. Daarnaast slaat het bedrijf de (terug)gewonnen warmte op, op momenten dat er geen tot weinig vraag is.

Visie op de energietransitie

Mijnwater Energy B.V. levert een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Heerlen, Parkstad-Limburg en is een belangrijke speler in de Parkstad-Limburg Energietransitie. Parkstad is in 2040 energieneutraal. De uitrol van de vijfde generatie ‘District Heating and Cooling’ wordt daarom door de stadsregio omarmd. De provincie heeft de ontwikkeling in Parkstad tot speerpunt benoemd in haar energiebeleid.

De energietransitie in praktijk

Uitbreiding van het bestaand netwerk en aansluiting van 30.000 woningequivalenten in 2030. Diverse projecten in Heerlen en Brunssum zijn in ontwikkeling. Mijnwater Energy B.V. levert haar bijdrage in diverse EU projecten en is lead partner van Interreg NWE D2grids project (5e generatie District Heating and Cooling).Categorie

Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer
Onderzoek, Onderwijs


Kernactiviteiten

Aanleg warmte- en koudenetten
Leverancier duurzame energie
Opslag in geothermische bron
Smart grid
5e generatie DHC


Website

www.mijnwater.com