MPD Groene Energie


MPD Groene Energie
MPD Groene Energie BV zet zich in om de noodzakelijke energietransitie te versnellen. We streven ernaar om in samenwerking te zoeken naar de ideale mix voor een betaalbare, maatschappelijk en energie-verantwoorde toekomst. Vanuit die overtuiging biedt MPD aan om een rol te vervullen in realisatie van (uw) groene totaalprojecten. Het bekendste voorbeeld is dochterbedrijf Warmtebedrijf Ede.

Visie op de energietransitie

We realiseren slimme warmtenetten met duurzame invoedbronnen; het toekomstbestendige betaalbare collectieve alternatief van aardgas.

De energietransitie in praktijk

In steeds meer steden en dorpen realiseren we ‘VanGasLos’ met de diverse dochterbedrijven van MPD Groene Energie door middel van de realisatie van smart grids. In het voorbeeld van Warmtebedrijf Ede zijn er in Ede inmiddels ca. 18.500 woningen en bedrijven aangesloten op het duurzaamste groene warmtenet van Nederland.Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer
Fabrikant, Leverancier


Kernactiviteiten

Groene warmte
Energietransitieversnelling
Slimme warmtenetten
Bio-energiecentrales
Biomassa


Website

www.mpdgroeneenergie.nl