Netbeheer Nederland


Netbeheer Nederland
Netbeheer Nederland, de brancheorganisatie van alle energienetbeheerders, staat voor een toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem dat de transitie naar een duurzame energievoorziening mogelijk maakt.Netbeheer Nederland bepaalt haar positie door middel van de dialoog met al haar stakeholders in nauwe samenspraak met haar leden: Cogas Infra, Endinet, Enduris, Enexis, Gasunie Transport Services, Liander, Rendo, Stedin, Tennet en Westland Infra. Deze energienetbeheerders willen een bijdrage leveren aan de doelstelling van 16% duurzame energie in 2023. Gas- en elektriciteitsnetten zijn een belangrijke randvoorwaarde om verduurzaming en energiebesparing mogelijk te maken. De netbeheerders hebben twee hoofdtaken: zij beheren de fysieke netinfrastructuur en zij faciliteren het functioneren van de markt.Categorie

Brancheorganisatie
Exploitatie, Beheer


Website

www.netbeheernederland.nl