Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)


Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
PBL is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het doet gevraagd en ongevraagd onderzoek, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd, om de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging te vergroten.

Visie op de energietransitie

PBL heeft geen mening over het belang van collectieve warmtesystemen. PBL brengt voor- en nadelen van allerlei opties voor aanpak van de energietransitie zo objectief mogelijk in kaart zodat politici een goed geinformeerde keuze kunnen maken.

De energietransitie in praktijk

PBL ondersteunt politiek-bestuurlijke afwegingen over de energietransitie met beleidsevaluaties en onderzoek naar kosten en effecten van mogelijke maatregelen, waaronder de aanleg van warmtenetten.Categorie

Onderzoek, Onderwijs
Onderzoeksinstituut, Onderwijs
Overheid


Kernactiviteiten

Nationale instituut voor strategische beleidsanalyse voor het milieu de natuur en ruimte


Website

www.pbl.nl