Provincie Overijssel


Provincie Overijssel
Overijssel voert een actief beleid op gebied van restwarmte en duurzame warmte en koude. De provincie telt meerdere warmtenetten met als nieuwste het geothermienet in IJsselmuiden.Categorie

Ontwikkeling
Overheid


Website

www.overijssel.nl