Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Bij RVO willen we bijdragen aan duurzame welvaart. Welvaart die voorziet in de behoeften en ambities van vandaag en zorgdraagt voor de economische en natuurlijke bronnen voor toekomstige generaties. We werken aan 3 belangrijke transities: de klimaat- en energietransitie, een duurzaam landbouw- en voedselsysteem én een toekomstbestendige en digitale economie.

Visie op de energietransitie

"Nederland wil klimaatneutraal zijn in 2050. Iedereen in Nederland gebruikt dan alleen nog maar duurzame energie. Hiervoor heeft Nederland een nieuw energiesysteem nodig: van opwek, gebruik, transport tot en met opslag van energie. Het ontwikkelen een nieuw energiesysteem vraagt om keuzes die, deels nú al, moeten worden gemaakt. Nederland zit namelijk middenin de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie)."

De energietransitie in praktijk

In opdracht van haar opdrachtgevers levert RVO op diverse fronten een bijdrage aan de Energietransitie. In het werkveld van de warmtetransitie levert RVO onder meer ondersteuning aan de activiteiten van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) van de ministeries van EZK en BZK en voert het subsidieregelingen als SDE++ (Stimulering Duurzame Energie en Klimaattransitie), WIS (Warmtenetten Investeringssubsidie) en SWIG (Subsidie Warmte Infrastructuur Glastuinbouw) uit. Voor warmtenetten maakt RVO het overzicht van de duurzaamheid van warmtenetten.Categorie

Financiering
Onderzoek, Onderwijs
Ontwikkeling
Overheid


Kernactiviteiten

Energietransitie
Circulariteit
Duurzaamheid
Betaalbaarheid
Warmtetransitie
Financiering en innovatie


Website

www.rvo.nl