VB Projects


VB Projects
VB is specialist in het ontwerp en realisatie van projecten voor de glastuinbouw en de industrie. De activiteiten van VB zijn op te delen in drie focus gebieden: totaal projecten, klimaat en energie. Binnen de energie-tak van het bedrijf staat het genereren en verdelen van energie centraal. De focus ligt hierbij op de realisatie van warmtenetten en aardwarmte installaties. VB heeft een ruime ervaring met het ontwerpen en aanleggen van warmtenetwerken voor de industrie en de glastuinbouw en loopt daarbij voorop met de nieuwste toepassingen en technieken. Met de toepassing van restwarmte en geothermie wordt tegemoet gekomen aan de wens om Nederland verder te verduurzamen.

Visie op de energietransitie

Geothermie is een belangrijke pijler voor het bedrijf. De afgelopen jaren was VB betrokken bij 14 van de 18 Nederlandse geothermieprojecten, met de onlangs gerealiseerde geo-installatie voor Hoogweg in Luttelgeest en Trias Westland als meest recente projecten. Binnen de tuinbouw vormt geothermie een belangrijke kans om verder te verduurzamen en energie is één van de onderwerpen waar de sector op beoordeeld wordt.

De energietransitie in praktijk

VB kan ieder energieproject op maat realiseren en heeft inmiddels een halve eeuw ervaring in verwarming en de kennis van de meest innovatieve technieken, zoals geothermie, warmtenetwerken, warmtebuffersystemen, warmte/kracht-installaties en warmtepompen. Dit garandeert optimale klimaatomstandigheden, een efficiënt energiemodel én minimale milieubelasting.Categorie

Aannemer
Bouw, Realisatie


Kernactiviteiten

Geothermie
Warmtenetwerken
Warmtebuffersystemen
Warmtekracht-installaties en warmtepompen


Website

www.vb.nl