VB Projects


VB Projects
VB Projects is actief op het gebied van installaties voor verwarming en koeling in industrie en utiliteit. Een specialisme is veldverwarming in voetbalstadions. Voor verschillende Europese topclubs heeft VB Projects al veldverwarming aangelegd. Het bedrijf was ook betrokken bij het eerste warmtenet op Moerdijk, waar het warmteleidingen van de biogas-wkk van BEWA naar kaarsenfabrikant Bolsius en een autospuiterij heeft verzorgd. VB Projects is een dochterbedrijf van Verbakel-Bomkas, een kassenbouwer en installatiebedrijf voor de glastuinbouw. Dit bedrijf heeft voor tomatenwekerij Tomaholic in Terneuzen een verwarmingsinstallatie aangelegd die op verzoek van warmteleverancier WarmCO2 is een lage retourwatertemperatuur heeft. VB Projects is gevestigd in De Lier (Z-H). In 2013 heeft VB het warmtenet voor het project Green Well Westland verzorgd. Het net koppelt meerdere glastuinbouwbedrijven aan een geothermiecentrale.Categorie

Aannemer
Bouw, Realisatie


Website

www.vb-group.nl/nl/