VHGM


VHGM
VHGM is een advies- en ingenieursbureau gespecialiseerd in natuurlijke warmte- en koudebronnen zoals bodemenergie en aquathermie. Met onze passie voor techniek, duurzaamheid en samenwerken werken we aan projecten van idee tot en met beheer.

Visie op de energietransitie

Bij VHGM geloven we in innovatieve lokale en natuurlijke energieoplossingen, waarbij gebouwen duurzaam worden verwarmd en gekoeld met oog voor mens en milieu.

De energietransitie in praktijk

VHGM adviseert, onderzoekt, ontwerp, vraagt vergunningen aan, begeleidt en beheert. We werken aan gebiedsstudies, bodemenergieplannen en de ontwikkeling van bronnetten.

 

 

Bekijk hier het filmpje van grondboringen voor bodemenergie t.b.v. het warmtenet Heeg:Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitatie, Beheer
Financiering
Ingenieursbureau, Dienstverlener
Onderzoek, Onderwijs
Ontwikkeling
Overig


Kernactiviteiten

Adviseur bronnetten
Warmtenetten
Warmtebronnen
Bodemenergie
Aquathermie


Website

www.vhgm.nl