Brancheorganisaties gaan samenwerken aan de kwaliteit van duurzame warmtenetten

Geplaatst op 08-02-2024 door Stichting Warmtenetwerk

De ontwikkeling van duurzame warmtenetten moet vaart krijgen. Dat vinden Techniek Nederland en Energie-Nederland. De voorzitters van deze brancheorganisaties, Doekle Terpstra en Cora van Nieuwenhuizen, hebben daarom de overeenkomst ‘Samenwerken aan de kwaliteit van duurzame warmtenetten’ getekend. Het doel van de overeenkomst is dat meer installatiebedrijven zich gaan bezighouden met het plaatsen van afleversets in woningen die zijn aangesloten op een warmtenet.

 

Met de InstallQ-erkenningsregeling Afleversets als nieuwe norm willen Techniek Nederland en Energie-Nederland ook de kwaliteit van het installatiewerk waarborgen. Terpstra en Van Nieuwenhuizen legden de afspraken vast tijdens de installatievakbeurs VSK 2024.

 

Afleversets
Als een woning een aansluiting heeft op een warmtenet (ook bekend als ‘stadswarmte’), is een afleverset nodig om de bewoners te voorzien van warmte voor centrale verwarming en tapwater. Voor het plaatsen van een afleverset is specifieke deskundigheid nodig. InstallQ heeft daarvoor een erkenningsregeling ‘Afleversets’ ontwikkeld, als aanvulling op de erkenning ‘Warmteafgiftesystemen van gebouwgebonden verwarmingsinstallaties’. Installateurs kunnen de erkenning ‘Afleversets’ behalen met de e-learning stadsverwarmingsinstallaties.

 

Een half miljoen nieuwe aansluitingen tot 2030
Het aantal aansluitingen op warmtenetten groeit niet snel genoeg. Volgens het Klimaatakkoord moeten er tot 2030 een half miljoen woningen worden aangesloten. Nu zijn dat er nog maar enkele tienduizenden per jaar. De overeenkomst moet bijdragen aan een flinke groei van het aantal aansluitingen. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: ’Installateurs spelen een cruciale rol in de energietransitie. Dat geldt ook bij warmtenetten. We willen de bekendheid van de werkzaamheden en van de erkenningsregeling Afleversets vergroten. Als méér installateurs actief worden in deze markt, zorgt dat voor meer snelheid in de ontwikkeling van duurzame warmtenetten’.

Cora van Nieuwenhuizen, voorzitter van Energie-Nederland: ‘In de samenwerkingsovereenkomst met Techniek Nederland staat dat warmtebedrijven de voorkeur geven aan het werken met erkende installateurs en dat in hun opdrachten zullen uitvragen. Op die manier stimuleren we vakmanschap, ontstaan er minder storingen en dragen ook installateurs bij aan een snellere warmtetransitie’.

 

Afspraken in de samenwerkingsovereenkomst warmtenetten
In de overeenkomst ‘Samenwerken aan de kwaliteit van duurzame warmtenetten’ hebben Techniek Nederland en Energie-Nederland een aantal afspraken gemaakt over de werkzaamheden aan warmtenetten:

  • Er komt een gezamenlijk kwaliteitskader voor het aanleggen, aansluiten en beheren van afgifte-installaties aangesloten op warmtenetten. Dit is belangrijk voor eenduidige kwaliteit en herkenbaarheid naar klanten.

  • De InstallQ erkenningsregeling ‘Afleversets’ wordt de norm bij de uitrol van duurzame warmtenetten.

  • Techniek Nederland en Energie-Nederland gaan de erkenningsregeling ‘Afleversets’ en onderliggende erkenning ‘Warmteafgiftesystemen van gebouwgebonden verwarmingsinstallaties’ actief onder de aandacht van leden brengen.

  • Techniek Nederland en Energie-Nederland adviseren warmtebedrijven om bij het verlenen van opdrachten voor stadswarmtenetten te kiezen voor erkende installatiebedrijven.

 

Bron: persbericht Techniek Nederland

Lees ook onze andere berichten