De Warmtewet in transitie en de rol van de lokale overheid

Geplaatst op 28-06-2019 door Stichting Warmtenetwerk

Wetenschappelijk artikel “De Warmtewet in transitie en de rol van de lokale overheid” geschreven door D.G. Tempelman en C.A. van den Berg (Hanzehogeschool Groningen).

Op 3 juli 2018 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Warmtewet aangenomen, maar een herziening werd gelijktijdig aangekondigd. In het artikel wordt kort ingegaan op de Warmtewet 2014 en uitgebreider ingegaan op de herziening van 2018 en de toekomstige wijzigingen in het kader van de energietransitie. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de verplichtingen voor lokale overheden die voortvloeien uit deze Warmtewet en wordt bekeken welke rol lokale overheden gaan innemen in de transitie naar warmtenetwerken. Omdat er tevens diverse verplichtingen – die betrekking hebben op de warmtevoorziening – voortvloeien uit het Klimaatakkoord, de regionale energiestrategieën en de Omgevingswet, worden deze ook meegenomen in het overzicht. Gebleken is dat het nog niet altijd helder is wat de wetgever bedoelt.

 

In verband met auteursrechten mogen we dit artikel helaas niet vrij verspreiden. Het is voor geïnteresseerden wel te downloaden tegen een vergoeding via https://denhollander.info/artikel/15533

Lees ook onze andere berichten