Duurzame warmte en koude in Haagse Laakhavens gegund aan Eteck

Geplaatst op 24-12-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Gemeente Den Haag heeft na een Europese aanbesteding warmtebedrijf Eteck de concessie gegund voor het bouwen en exploiteren van een warmte- en koudesysteem voor de nieuwbouw in het gebied Laakhavens. Het gaat om een concessie van 37 jaar: zeven jaar ‘ingroeien’ tijdens het bouwen en aansluiten van een groot deel van de nieuwbouw en dertig jaar voor de exploitatie.

 

Eteck won de concessie in een aanbestedingsprocedure volgens de ‘concurrentiegerichte dialoog’, die begin 2021 van start ging. Het bedrijf uit Voorburg zal het duurzame warmte- en koudesysteem ontwerpen, financieren, realiseren, onderhouden, beheren en exploiteren. Het juridisch eigendom blijft bij de gemeente Den Haag. 

 

‘Goed nieuws voor iedereen’
Verantwoordelijk wethouder Liesbeth van Tongeren is te spreken over het resultaat van de aanbesteding. “Dit is fantastisch voor de gemeente Den Haag. Want wat wij willen is gebruikmaken van onze eigen energie, die bij ons in de bodem zit en in het water. Dat we dat nu in Laakhavens samen met Eteck kunnen gaan doen is een groot succes. Het is goed nieuws voor de toekomstige bewoners en bedrijven in Laakhavens. Het is goed nieuws voor iedereen die de energietransitie een warm hart toedraagt. En het is goed nieuws voor de regionale economie dat wij bedrijven hebben die dit kunnen.”

Ook Tim Rijkhoek, ontwikkelaar bij Eteck, is over de gunning te spreken: “Dit is een belangrijke stap in de warmtetransitie en een succes voor zowel  de gemeente Den Haag als Eteck. De concessie Laakhavens is er eentje van grote omvang en is in Nederland op deze schaal nog nauwelijks voorgekomen. We zijn dan ook zeer trots om alle eindgebruikers binnen Laakhavens straks van een comfortabel en duurzaam binnenklimaat te mogen voorzien.”

 

Duurzame warmte uit oppervlaktewater en de bodem
Het gaat om een lagetemperatuurwarmtesysteem voor zowel duurzame warmte als koude. In de wijk ‘Laakhavens’ zullen in de komende jaren naar verwachting ongeveer 6.000 nieuwe woningen en bijna 20.000 m2 BVO utiliteitsvoorzieningen gerealiseerd worden. De gemeente gaat uit van een totale levering van zo’n 20.000 MWh. Eteck gaat de koude en warmte uit de bodem in het gebied halen en warmte uit het oppervlaktewater van de Laakhaven. Deze warmte en koude worden gebruikt voor de vloerverwarming en -koeling en voor het warme tapwater in de woningen en andere panden in de wijk. 

 

Klanttevredenheid en betaalbaarheid
Bij de aanbesteding waren naast duurzaamheid ook betaalbaarheid en klanttevredenheid harde eisen. Eteck heeft een aanpak om de klanttevredenheid van de aangesloten huishoudens en bedrijven op hoog niveau te brengen en te houden. Voor de bewoners is een hoge korting op de standaard vastrechttarieven voor warmte en koude vastgesteld. De afname van koude is gratis. De gemeente controleert of Eteck de in het Warmteplan Laakhavens afgesproken energieprestatie blijft halen.

 

Nieuwe directeur
Het nieuwe contract is één van de eerste wapenfeiten onder de nieuwe directeur van Eteck, Michiel van den Berg. De voormalige directeur warmte bij Eneco heeft per 1 september de leiding van het bedrijf overgenomen van oprichter Jaap van Eck, die als non-executive director betrokken blijft bij de organisatie.

 

Meer informatie:

Bekijk het filmpje over de duurzame samenwerking tussen Eteck en de gemeente Den Haag.

Auteur:
Tijdo van der Zee

Lees ook onze andere berichten