ECW publiceert duurzaamheidsrapportage warmtenetten

Geplaatst op 19-09-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Warmtebedrijven in Nederland hebben de verplichting om te rapporteren over de duurzaamheid van hun warmtenetten, sinds vorig jaar. Zeer recent heeft het ECW (Expertise Centrum Warmte) de duurzaamheidsrapportages van warmtebedrijven opgevraagd en geanalyseerd en in een overzichtelijke tabel geplaatst. In het overzicht zijn met name de grotere warmtenetten opgenomen. 

 

Voor de kleinere en middelgrote warmtenetten gelden minder eisen met betrekking tot de rapportageverplichting. Vandaar dat de gegevens hiervan minder compleet zijn. Voor de achtergrond en de uitgangspunten voor het maken van de duurzaamheidsrapportages door warmtebedrijven verwijzen wij u naar de website van RVO.

 

Warmtenetten in 2021 duurzamer dan in 2020
Een van de conclusies van het ECW is, dat in 2021 de gemiddelde duurzaamheidsprestatie van warmtenetten iets beter was dan in 2020. “De gewogen gemiddelde CO2-emissie van grote warmtenetten is 21,93 kg CO2 per geleverde GJ (23,4 kg CO2 / GJ in 2020). De referentie van een cv-ketel is gemiddeld 58,5 kg /GJ. De grote warmtenetten zorgen dus voor een besparing van 63% in CO2-emissie (60% in 2020). De doelstelling uit het klimaatakkoord ligt op 70% besparing in 2030”, aldus het ECW.

 

Aantal aansluitingen op grote warmtenetten in de lift
Niet alleen de duurzaamheidsprestaties, maar ook het aantal aansluitingen op de grote (bestaande) warmtenetten wordt door het ECW gemonitord. Deze zijn ook terug te vinden in de rapportages. Waren er in 2020 ca. 365.000 aansluitingen op grote warmtenetten; in 2021 zijn dat er ongeveer 380.000. Op de bestaande grote netten zijn er dus ca. 15.000 nieuwe aansluitingen bijgekomen.

 

Kleine een middelgrote netten
In de inventarisatie van ECW worden ruim 73.000 aansluitingen op kleine en middelgrote warmtenetten vermeld. Het werkelijke aantal ligt hoger, in verband met het ontbreken van informatie over warmtenetten zonder warmte-leveringsvergunning.  

 

Bron: Expertise Centrum Warmte

 

Alle data over Warmtenetten in Nederland op één plek
Wilt u meer informatie over de mate van CO2-reductie van warmtenetten in Nederland? En hoe deze warmtenetten zijn opgebouwd, uit welke componenten ze bestaan en welke initiatiefnemers erachter zitten?

Neem dan een kijkje in de Warmteprojectentool van Stichting Warmtenetwerk. Hier ziet u op een handige landkaart alle projecten in Nederland bij elkaar. Door middel van de handige filters vindt u eenvoudig hét praktijkvoorbeeld dat het beste aansluit bij uw informatiebehoefte, waarna u desgewenst ook eenvoudig contact kunt opnemen met betrokken partijen.  

Lees ook onze andere berichten