Enpuls neemt infrastructuur Mijnwater over van Limburgs Energiefonds

Geplaatst op 14-12-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Het Limburgs Energiefonds (LEF) verkoopt de warmtenet-infrastructuur van Mijnwater aan Enpuls, onderdeel van netwerkbedrijf Enexis Groep. Met Enpuls als partner kan Mijnwater verder doorontwikkelen. Zo kan Mijnwater een grotere bijdrage leveren aan onder andere de verduurzaming van de regio Parkstad. Daarnaast kan hierdoor, samen met de betrokken gemeenten, de energietransitie nader vormgegeven worden. Zo kan door deze samenwerking de uitrol van nieuwe warmtenetten versneld gerealiseerd worden. 11 december hebben Henk Visser namens Enpuls en Philip Tan namens LEF in het Gouvernement in Maastricht de overname afgerond. 

 

Mijnwater exploiteert een hybride smart grid, dat bestaat uit mijnwaterbassins, infrastructuur, distributienetten en warmtepompcentrales. De techniek van Mijnwater is schaalbaar en kan ook worden gebruikt op plaatsen waar geen mijngangen zijn. Mijnwater voorziet op dit moment een groot aantal zakelijke en particuliere klanten in de warmte- en koudebehoefte in de Limburgse regio Parkstad. Mijnwater heeft met deze slimme uitwisselsystemen een uniek systeem in handen dat vraag en aanbod van warmte en koude op intelligente wijze met elkaar verbindt. Op die manier krijgt de aanwezige restwarmte en -koude een nuttige toepassing en is het netwerk niet afhankelijk van één bron. 

Om ervoor te zorgen dat Enpuls de infrastructuur over kan nemen, wordt Mijnwater onderverdeeld in twee BV’s met één Dagelijks Bestuur: Mijnwater Warmte Infra BV en Mijnwater Energy BV. Alle infrastructuur is ondergebracht in Mijnwater Warmte Infra BV, welke nu 100% eigendom is van Enpuls. Mijnwater Energy BV (inclusief Heerlerheide BV) is 100% eigendom van Mijnwater Holding BV, waar LEF, het fonds van de Provincie Limburg, eigenaar van is. Beide eigenaren investeren de komende 10 jaar in totaal circa 300 miljoen euro in Mijnwater. Ger Koopmans, gedeputeerde Provincie Limburg: “Enpuls is een krachtige partner wat het succesvol opschalen naar meer klanten dichterbij brengt.”

 


Verduurzamen gebouwde omgeving

Enpuls ziet in de infrastructuur van Mijnwater groot potentieel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord; om de woningen die voor 2030 aardgasvrij gemaakt moeten worden, zijn biogas, all-electric en warmtenetten de beschikbare oplossingen. Met de toevoeging van de Mijnwater technologie kan Enpuls alle drie de opties faciliteren. Bovendien kan de mijnwaterinfrastructuur ook gebruikt worden om gebouwen te koelen. “Enpuls ziet het ontwikkelen en beheren van warmte-infrastructuur als een middel om de energietransitie te versnellen. Het beheren en uitbreiden van het energienetwerk in de regio Parkstad sluit daar perfect bij aan”, aldus Henk Visser, directeur van Enpuls. 

Philip Tan, fondsmanager van LEF: “Verduurzamen van de gebouwde omgeving is een grote maatschappelijke uitdaging. Mijnwater is een prachtig voorbeeld hoe deze verduurzaming in de praktijk al daadwerkelijk vorm krijgt. Door de samenwerking met Enpuls kan Mijnwater het duurzame 5e generatie energienetwerk uitrollen in Parkstad en een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie in de regio.”

Auteur:
Persbericht Limburgs Energiefonds

Lees ook onze andere berichten