Erik Stronk benoemd tot voorzitter Stichting Warmtenetwerk – Persbericht

Geplaatst op 10-09-2019 door Stichting Warmtenetwerk

Stichting Warmtenetwerk heeft Erik Stronk (50) benoemd tot voorzitter. Hij volgt daarmee Jan Rooijakkers op. Erik Stronk is algemeen directeur van Ennatuurlijk, het warmtebedrijf dat producenten en ontvangers van duurzame energie aan elkaar koppelt.

 

Stichting Warmtenetwerk is het platform voor de warmtesector waar spelers uit de warmteketen zich inzetten voor de energietransitie met duurzame collectieve warmte. De stichting telt ruim 200 leden, waaronder woningcorporaties, provincies, gemeentes, warmtebedrijven, ingenieursbureaus, aannemers en leveranciers.

De stichting stimuleert de aanleg van collectieve warmte- en koudenetten, omdat deze zorgen voor een efficiënte benutting van energie en een belangrijke bijdrage leveren aan de klimaatdoelen en de energietransitie. Het Klimaatakkoord zet in op een flinke opschaling van het aanbod aan duurzame warmte. 1,5 miljoen woningen en vele utiliteitsgebouwen moeten immers uiterlijk in 2030 van het aardgas af zijn. 

Als voorzitter wordt Erik Stronk verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bestuur van de stichting en vertegenwoordigt hij Stichting Warmtenetwerk naar buiten toe. Ook ziet hij erop toe dat het beleidsplan van de stichting actueel is, aansluit bij de behoeften van haar leden en de markt, en tevens dat deze plannen worden uitgevoerd.

Het bestuur verwoordt de keuze voor Erik Stronk als volgt: “De potentie van collectieve warmte om Nederland van het aardgas af te halen is enorm. Maar liefst 40% van de 1,5 miljoen woningen op aardas kan per 2030 aangesloten zijn op een warmtenet. Dit zet de warmtesector definitief op de kaart. Om ook de sleutelrol in de energietransitie te pakken is samenwerking hoofdzaak. Hier zetten wij ons als stichting en platform voor in. Erik Stronk vervult sinds jaar en dag een drijvende en verbindende kracht in het warmtelandschap. Wij hebben in hem dan ook de juiste persoon gevonden om de energietransitie te versnellen, samen met onze leden en partners uit de warmtesector.”

Erik Stronk: “Stichting Warmtenetwerk is een sterke organisatie met een brede achterban in de gehele warmtesector. Het is een eer en uitdaging om de stichting en haar leden te mogen vertegenwoordigen in de energietransitie. Om warmtenetten een rol te laten spelen in deze omslag naar duurzame energie, is het ontzettend belangrijk dat we bruggen bouwen zodat partijen met elkaar samenwerken. Alleen zo realiseren we onze verduurzamingsambities.”

 

Op de foto:
1. Benoeming Erik Stronk tot voorzitter van Stichting Warmtenetwerk. Van links naar rechts: Maurice Verhulst (bestuurslid), Jan Rooijakkers, Erik Stronk
2. Portretfoto van Erik Stronk

Auteur:
Persbericht van Stichting Warmtenetwerk & Ennatuurlijk

Lees ook onze andere berichten