Gemeenteraad besluit positief over Energienet Urk

Geplaatst op 08-07-2024 door Stichting Warmtenetwerk

De gemeenteraad van Urk heeft positief besloten over het voorstel voor de organisatie, financiering en ontwerp van het warmte- en koudenet ‘Energienet Urk’. Het Energienet zorgt voor de uitwisseling van warmte en koude tussen bedrijven op Port of Urk en de woningen in de Zeeheldenwijk. Energienet Urk wordt een van de meest duurzame warmte- en koudesystemen van Nederland.

 

Historische dag voor Urk
Wethouder Willem Foppen: “Dit is een historische dag voor Urk. Een warmte-koudenet zoals dit is een langgekoesterde wens van de gemeente en de visindustrie op Urk. Port of Urk en de Zeeheldenwijk zijn hierdoor niet meer afhankelijk van aardgas en het elektriciteitsnet van Urk wordt minder belast. Het is een belangrijk project voor de duurzame ontwikkeling van Urk. Ik wil de gemeenteraad bedanken voor hun steun en vertrouwen.”

 

De volgende stappen
De gemeente Urk kan nu samen met het warmtebedrijf InWarmte verder werken aan de realisatie van Energienet Urk. Allereerst richten de gemeente Urk en InWarmte samen Energienet Urk B.V. op. Het bedrijf is straks verantwoordelijk voor de aanleg, exploitatie en het beheer van het Energienet.

 

De voorbereidende werkzaamheden in het veld worden dit najaar afgerond. De aanleg van het Energienet begint begin 2025. De werkzaamheden bestaan uit het leggen van de leidingen en de bouw van opslagsystemen voor warmte en koude. Het is de bedoeling dat de eerste gebouwen in de Zeeheldenwijk en Port of Urk in de loop van 2025 een aansluiting krijgen op het Energienet.

 

Uitbreiding naar andere gebieden op Urk
De gemeenteraad vindt het belangrijk om vaart te maken met de uitbreiding van het Energienet naar de bestaande gebieden op Urk. Wethouder Willem Foppen: “Het is geen geheim dat de bestaande visverwerkende bedrijven op Urk zo snel mogelijk willen aansluiten op het Energienet. Als gemeente ondersteunen we dit initiatief van harte. Door te starten met de aanleg van het Energienet in de nieuwe gebieden van Urk ligt er een goede basis om de uitbreiding naar bestaand Urk te regelen.”

 

Duurzame groei
De visserijsector op Urk gebruikt veel elektriciteit om vis te koelen en in te vriezen. Bij het vriezen komt warmte vrij. Deze warmte kan door het Energienet gebruikt worden om woningen en andere gebouwen te verwarmen. Het systeem levert koude terug aan visverwerkende bedrijven. Zij gebruiken dit weer om efficiënter vis in te vriezen. Het Energienet zorgt ervoor dat Urk duurzaam kan groeien. Het verkleint het risico op netcongestie, het capaciteitsprobleem van het elektriciteitsnet dat veel plekken in Nederland raakt. Voor de ruim 1.500 woningen van de Zeeheldenwijk wordt het Energienet een betrouwbare en duurzame energiebron zonder de noodzaak van individuele warmtepompen. Dit betekent minder onderhoud in de woning. Er is ook minder ruimte nodig voor verwarmingsunits rond de woning. Bedrijven op Port of Urk en de Zeeheldenwijk profiteren door het Energienet van een flinke bijdrage aan hun duurzaamheidsdoelstellingen. De visverwerkende industrie en woningcorporatie Patrimonium zijn ambassadeurs van het Energienet.

 

Bron: persbericht InWarmte

Lees ook onze andere berichten