Gezocht: Interim Programmamanager Professionalisering Stichting Warmtenetwerk

Geplaatst op 09-01-2023 door Stichting Warmtenetwerk

Stichting Warmtenetwerk zet zich in voor de energietransitie door samen met haar deelnemers te werken aan duurzame collectieve warmte. Deelnemers komen uit de gehele warmteketen, van gemeente tot leverancier. Wij richten ons op het verbinden van spelers in de warmteketen en het stimuleren van onderlinge kennisuitwisseling en samenwerking.

 

Onze activiteiten worden op 2 manieren gefund: door vrijwillige vakinhoudelijke bijdragen van de deelnemers en vanuit contributiebijdragen. We hebben de afgelopen jaren al veel bereikt: via diverse congressen en webinars dragen we informatie over, ontwikkelen we samen richtlijnen, koppelen we technische expertise en bouwen we ook nieuwe kennis op.

Gezien de belangrijke en grote taak die er ligt, wil het bestuur inzetten op vergaande professionalisering van de organisatie. Op basis van welbekende voorbeelden uit onder andere Denemarken en Duitsland.

We zoeken daarvoor een programmamanager die een plan van aanpak kan maken om deze professionalisering uit te rollen.

 

Wat neem je mee?

  • inzicht in de energiewereld (expertise van warmtenetten is een pré)
  • het vermogen te verbinden tussen de belangen van de vele bloedgroepen
    (privaat en publiek, toeleverend en exploitatie, techniek en financiën etc.)
  • in staat zijn om met de verschillende stakeholders te komen tot een gemeenschappelijk gedragen en toekomstgericht plan van aanpak
  • met een frisse blik het onderliggende strategische plan te borgen
  • doelgerichte aanpak: het plan van aanpak dient snel klaar te zijn en in delen uitvoerbaar
  • ervaring op het gebied van implementatie en programmering strategische doelstellingen

 

Wat vragen we van je?

We ontvangen graag een voorstel voor dit plan van aanpak en een kostenraming voor het project. (maximaal 2 A4)

Ter ondersteuning van het maken van uw aanbieding hebben wij een rapport ten behoeve van de herijking van de huidige strategie beschikbaar. Dit rapport is in opdracht van Stichting Warmtenetwerk opgesteld door Fakton. Indien je dit rapport wenst te ontvangen, stuur dan jouw verzoek naar: j.hoogervorst@warmtenetwerk.nl. Verder aanvullende informatie kan ook worden opgevraagd bij Jacqueline Hoogervorst via telefoonnummer: 06-48771617 of via bovengenoemd e-mailadres. 

 

Indien je jezelf herkent in dit profiel dan kun je jouw voorstel indienen tot uiterlijk 11 januari 2022 via ons secretariaat: secretariaat@warmtenetwerk.nl.  We nodigen je daarna dan uit om jouw voorstel te bespreken op 26 of 27 januari 2023.

 

Gewenste startdatum is 15 februari 2023.

Lees ook onze andere berichten