Groot deel Nederlanders heeft geen moeite met warmtenetaansluiting

Geplaatst op 05-10-0202 door Stichting Warmtenetwerk

Bijna 70% van de Nederlanders zou er geen probleem mee hebben om aangesloten te worden op een warmtenet. Dat blijkt uit onderzoek van Energie Beheer Nederland (EBN). Respondenten gaven bovendien aan zich onvoldoende betrokken te voelen bij de energie- en warmtetransitie in de eigen gemeente. Daarnaast vinden ze dat de overheid een grotere verantwoordelijkheid zou mogen nemen in het organiseren van de warmtetransitie.

 

Hoewel een meerderheid van de respondenten uit het onderzoek de klimaatdoelen belangrijk vindt, verwacht slechts een kwart van hen dat deze doelen voor 2050 behaald worden. Tweederde van de respondenten wil dat de overheid meer verantwoordelijkheid neemt op dit terrein door onder meer in te zetten op collectieve warmtenetten. De onderzoeksresultaten werden gepresenteerd tijdens de Week van de Aardwarmte van 12 tot 16 september.

 

Lokaal niveau
De uitkomsten van het onderzoek laten volgens Herman Exalto, Programmamanager Geo-energie bij EBN, zien dat er kansen liggen om de betrokkenheid bij de energietransitie op lokaal niveau te vergroten. “Er moet een versnelling van de energie- en warmtetransitie gaan plaatsvinden. Juist het verduurzamen van de warmtevraag gaat in de wijken, straten en de eigen woning gebeuren. Uit ons onderzoek blijkt dat het draagvlak voor de energie- en daarmee de warmtetransitie er is. Het is nu zaak om bewoners tijdig en voldoende te betrekken en aan de slag te gaan. Want de transitie gaat qua verduurzaming van de warmtevraag in de gebouwde omgeving nu al veel te traag. Wat opvalt in ons onderzoek is dat bijna 70% van de Nederlander geen moeite heeft met een aansluiting op een warmtenet.”

 

Productie en verkoop
71,6% van de respondenten vindt dat de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van warmtenetten bij centrale en decentrale overheden zou moeten liggen. Met de warmtenetten kunnen huishoudens aangesloten worden op duurzame bronnen zoals geo- en aquathermie. Productie en verkoop van warmte moet volgens 55% van de respondenten onder de verantwoordelijkheid van de overheid vallen. 30,1% vindt dat de productie en verkoop door commerciële of publiekprivate bedrijven moet worden gedaan.

 

Politieke ontwikkelingen
Juist deze onderwerpen spelen een belangrijke rol in de politieke ontwikkelingen rond de Wet collectieve warmtevoorziening. “Ondanks de zorg die er heerst over vertrouwen in de overheid lijkt de Nederlander er geen probleem mee te hebben om de warmtevoorziening in handen van de overheid te leggen. Dat lijkt een forse breuk zijn met hoe we in dit land warmte nu organiseren,” zegt Exalto. “Ik kan me voorstellen dat een uiteindelijke keuze voor een publiek model door middel van een publiek-private samenwerking brede steun krijgt. Dan is de overheid ook actief betrokken, maar blijven we kennis en ervaring van de bestaande warmtebedrijven benutten.”

 

Energietransitie
EBN liet van 22 tot en met 24 augustus 1900 Nederlanders online benaderen in het kader van het onderzoek naar verschillende aspecten rond de energietransitie. In totaal hebben 1019 van hen de vragenlijst volledig ingevuld. Het onderzoek heeft een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een afwijkingspercentage van 3,1%.

 

Meer informatie:

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten