Industrie Midden- en West-Brabant: versnelde aanleg energie-infrastructuur

Geplaatst op 30-05-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Grote bedrijven in Midden- en West-Brabant willen 10 miljard euro investeren in projecten om de regio in 2030 CO2-neutraal te maken. Uitvoering is alleen mogelijk met een forse uitbreiding van de energie-infrastructuur. De samenwerkende bedrijven roepen het Rijk en netbeheerders daarom op om hun investeringen in de regio te versnellen.

Zes samenwerkende bedrijven in de Industrietafel Midden- en West-Brabant (Attero, Cosun, Ennatuurlijk, RWE, Sabic en Shell) en de Provincie Noord-Brabant tekenden een intentieverklaring om samen sneller tot een klimaatneutrale regio te komen. Eerste stap in de nauwe samenwerking zetten de bedrijven vorig jaar toen ze de mogelijke CO2-reductie in kaart brachten voor de Cluster Energiestrategieën (CES’en). Inmiddels is duidelijk dat er een nog grotere CO2-winst te behalen valt door samenwerking. “De provincie juicht het toe dat de industrie in Midden- en West-Brabant in onderlinge samenwerking de klimaatproblemen helpt aanpakken”, aldus gedeputeerde Energie Anne-Marie Spierings.

Er liggen plannen klaar voor het benutten van de warmte van de zes bedrijven goed voor verwarming van 200.000 huishoudens uit de regio, elektrificatie van productieprocessen, CO2-afvang en -benutting, een koppeling met windparken op zee voor groene energie en de productie van groene waterstof. Opgeteld leveren de projecten  volgens technisch consultancy bedrijf Water and Energy Solutions een jaarlijkse potentiële CO2-reductie van 8,5 Mton in 2030 op. Dat is 18% van de totale Nederlandse doelstelling. De plannen kunnen zelfs leiden tot een negatieve CO2-emissie voor de regio.

 

Infrastructuur
Knelpunt is de infrastructuur. De bedrijven werken intensief samen om de verbinding te zoeken met netbeheerders en de overheid. Het gaat daarbij om buisleidingen voor het transport van CO2 en waterstof, uitbreidingen van het warmtenet, en versterking van het elektriciteitsnet in de regio. Zonder deze uitbreiding kunnen de plannen niet worden uitgevoerd. Als een van de samenwerkende partners wil Ennatuurlijk investeren in uitbreiding van het warmtenet en het benutten van de warmte uit de industrie. Voornaamste knelpunt hierbij is de instabiele wet- en regelgeving die investeringen zeer risicovol maakt of vertraagt. Ook hiervoor willen de samenwerkende bedrijven samen met overheid een oplossing zoeken.\

De Industrietafel Midden- en West-Brabant (IMWB) is een regionaal initiatief voor en door bedrijven in Midden- en West-Brabant. De regio realiseerde de afgelopen jaren al een CO2-emissiereductie van 35% ten opzichte van 1990 door energiebesparing en slimme koppelingen tussen de bedrijfsprocessen. Op deze manier werd 2,9 Mton bespaard. De verdere verduurzaming vraagt om de aanleg van nieuwe infrastructuur. Daarvoor gaan de bedrijven van de Industrietafel graag samenwerken met het Rijk en de netbeheerders. De Industrietafel laat zien dat de potentie voor verdere besparing en verduurzaming van de productieprocessen in de regio zo groot is dat een snelle realisatie van de infrastructuur gewenst is.

 

Meer informatie:

Auteur:
Persbericht Ennatuurlijk

Lees ook onze andere berichten