Ledenblog: Initiatie, realisatie tot beheer van koele warmtenetten

Geplaatst op 08-02-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Het TKI project Koele Warmtenetten heeft het proces van initiatie tot en met realisatie en het beheer van koele warmtenetten beschreven in een overzichtelijk document. De publicatie “Proces aanpak – Van initiatie tot beheer & organisatievormen” beschrijft onder andere hoe bewoners het draagvlak voor een energie uitwisselnet kan vergroten. Daarnaast zijn 8 case studies geanalyseerd.

 

Hergebruik van thermische energie
Een koel warmtenet of thermisch uitwisselnet is geïnspireerd door de visie om de laagwaardige thermische warmte- èn koudevraag van gebouwen maximaal te bedienen met lokaal laagwaardige duurzame (rest)bronnen door middel van een vraaggestuurde gesloten thermische kringloop tussen gebouwen. Op deze manier hergebruikt het net de thermische energie en levert het alleen koude en/of warmte als dat nodig is. Dit verlaagt de benodigde pompenergie in vergelijking met traditionele warmtenetten. Koele warmtenetten (ook wel 5e generatie warmte-/koudenetten genoemd) hebben door de energie-uitwisseling tot wel 60% minder externe energie nodig. 

 

Ander voordelen van deze uitwisselnetten zijn: 

  • maximale gebruikmaking van lokale (rest)bronnen met een lage temperatuur

  • verlaging van het hitte-effect in steden 

  • verlaging van het thermische verlies in het transportnet 

  • vergroting van de flexibiliteit en opschalingsmogelijkheden 

  • kostenbesparing op de lange termijn

  • betere comfortbeleving in gebouwen 

 

Koeling nog onvoldoende belicht in Startanalyse
Helaas worden deze relatief onbekende energie-uitwisselnetten nog niet volledig erkend als gemeenschappelijke oplossing voor fossielvrije wijken. Sterker nog: het aspect ‘koeling’ is een vrijwel niet-belicht onderwerp binnen de Startanalyse, terwijl de vraag naar koeling en een comfortabel en gezond binnenklimaat stijgt sinds de afgelopen zomerse hittegolven, en in de beter geïsoleerde gebouwen. 

 

*Stichting Warmtenetwerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ledenblogs. Dit ligt, net zoals de rechten, bij de auteur. Stichting Warmtenetwerk publiceert ledenblogs om het debat over de ontwikkeling van warmte te stimuleren en kennisdeling te bevorderen. De blogs zijn geen weergave van de standpunten van Stichting Warmtenetwerk. Wilt u in gesprek komen met de auteur? Dit kan Stichting Warmtenetwerk bemiddelen (mits de auteur akkoord gaat). U bent welkom om een contactverzoek in te dienen via het ledenprofiel.  

Auteur:
Marcel Elswijk (EnergyGO)

Lees ook onze andere berichten