Inventarisatie NVDE arbeidsmarkt – hoge gasprijs – gemeenteraadsverkiezingen – coalitieakkoord

Geplaatst op 01-02-2022 door Stichting Warmtenetwerk

De energietransitie gaat in sneltreinvaart voort, met het ambitieuze coalitieakkoord als duwtje in de rug. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) inventariseert graag onder haar leden en onder leden van aangesloten organisaties, hoe het met deze bedrijven gaat. Als lid van de NVDE vraagt Stichting Warmtenetwerk u te helpen met deze inventarisatie door de enquête in te vullen.

 

De directe aanleiding zijn de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart, maar ook de hoge gasprijs en het tekort aan personeel is actueel.

 

De NVDE kan met de uitkomsten van deze enquête in contacten met ministeries en politiek de belangen van deze branches en de leden nog beter onder de aandacht brengen. De onderwerpen die in deze enquête aan bod komen, zijn:  

–              Arbeidsmarkt
–              Hoge aardgasprijs
–              Gemeentelijke processen (in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen)
–              Landelijk coalitieakkoord

 

Per onderwerp worden er een paar vragen gesteld in de enquête. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag en kan tot en met 14 februari 2022. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de vragen van de enquête zou willen beantwoorden. 

 

Ga naar de enquête van de NVDE en vul ‘m in

 

Alvast hartelijk bedankt voor de door u te nemen moeite!

 

 

Lees ook onze andere berichten