Leuven: proefboring innovatief warmtenet

Geplaatst op 10-08-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Op het terrein van de oude conservenfabriek Marie Thumas aan de Leuvense Vaart starten stad Leuven, Revive, Kelvin Solutions en ECoOB een proefproject voor een warmtenet waarbij ze aquathermie, geothermie en zonne-energie samen slim zullen inzetten. Het gaat om een primeur in Vlaanderen. Als onderdeel van het testproject vond in  juli een eerste proefboring plaats.

 

Aan de oude conservenfabriek Marie Thumas tussen Wilsele-dorp en de Vaart wil projectontwikkelaar Revive een levendig stadsdeel ontwikkelen met bedrijfsruimtes, woningen, detailhandel, verenigingen en nieuwe voetgangers- en fietsverbindingen. Het terrein krijgt een nieuwe toekomst waarin duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Revive slaat hiervoor de handen ineen met stad Leuven, experten van Kelvin Solutions (lid van WNVL) en energiecoöperatie ECoOB.

 

Innovatief verwarmen en verkoelen
Om de vernieuwde Marie Thumas site volledig toekomstbestendig te maken, ontwikkelen de verschillende partners een innovatief concept voor een warmtenet met warmte en koude uit de vier natuurelementen. “Warmte en koude kun je uit het water van de Vaart halen, de bodem doet dienst als opslag, warmtepompen putten bijkomende energie uit de lucht wanneer het nodig is, en de zon wekt de elektriciteit voor de werking van de installatie op. Een intelligente sturing zal op elk moment van het jaar de meest efficiënte bron inschakelen. En fossiele energiebronnen komen er niet meer aan te pas,” duidt Hartwin Leen van Kelvin Solutions. “De proefboring is de eerste stap in de realisatie van het project. De resultaten laten ons toe het warmtenet verder te ontwerpen en de vergunningsaanvraag voor te bereiden. Die sluit aan bij de timing van Revive: zij willen nog dit jaar een vergunningaanvraag indienen om de werken te starten begin 2023.”

De herontwikkeling van Marie Thumas past helemaal in het rijtje van stadsontwikkelingsprojecten met collectieve duurzame verwarming en koeling. Zo beet het Janseniushof in 2017 het spits af met een lagetemperatuur energienet dat in drie jaar al 300 ton CO2 uitspaarde. En op dit moment worden er 288 putten geboord voor de daadwerkelijke realisatie van een geothermisch warmtenet op de binnenstedelijke Hertogensite, het grootste in Vlaams-Brabant. Ook in andere stadsontwikkelingsprojecten als Burenberg, de Bottelarijsite, Nieuw Leuven, de klimaatneutrale wijk Sint-Jansbergsesteenweg komen geothermische warmtenetten.

 

Samen met de Leuvenaars
Het is energiecoöperatie ECoOB die voor maximale participatie van de bewoners van de Marie Thumas site en bij uitbreiding de Leuvenaars zorgt. “ECoOB geeft de inwoners, en later bij uitbreiding alle Leuvenaars, de kans om mede-eigenaar van de energetische installaties te worden en er zo ook de vruchten van te plukken in de vorm van een dividend.”, vult ECoOB bestuurder Johan Rosius aan.

 

Uitbreiding
Het warmtenet is zodanig ontworpen dat het op termijn nog kan uitbreiden. Zo kunnen de stad en de partners het innovatieve concept later ook inzetten om andere gebouwen in de omgeving op eenzelfde manier van groene energie te voorzien.

 

Lees het volledige persbericht op de website van de stad Leuven.

Auteur:
Jo Neyens, Warmtenetwerk Vlaanderen

Lees ook onze andere berichten