Meer warmtenetaansluitingen door SAH

Geplaatst op 28-04-2021 door Stichting Warmtenetwerk

De HVC Groep heeft in 2020 een recordaantal van 1421 woningen aangesloten op het warmtenet, blijkt uit het jaarverslag 2020. Het bedrijf verwacht bovendien een stevige groei door het uitbreiden van nieuwe en bestaande warmtenetten. De komende jaren wil HVC ruim tienduizenden woningen in acht gemeenten aansluiten op een warmtenet, daarbij wordt het bedrijf in belangrijke mate geholpen door de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen. 

 

1 mei 2020 is de Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) opengesteld. Met de SAH kunnen verhuurders subsidie krijgen voor de aansluiting van huurwoningen op een extern warmtenet. De subsidie is zowel voor aanpassingen in de woningen als voor de aansluitkosten op het warmtenet. Het beschikbare totaalbudget van de SAH voor de aanvraagperiode 2020 – 2023 is € 194,3 miljoen.

 

Aardgasvrij
In samenwerking met HVC hebben negen woningcorporaties uit acht gemeenten aanvragen ingediend voor het via collectieve warmtenetten aardgasvrij maken van 10.302 woningen. Alle ingediende aanvragen zijn in oktober 2020 gehonoreerd en gelden voor nieuwe en bestaande netten. Door de toekenning van de SAH kunnen nieuwe en bestaande warmtenetten een stevige groei doormaken, verwacht HVC. Woningcorporaties kunnen dankzij de SAH langetermijnafspraken maken over warmtenetten. Bovendien leidt het tot verdichting van de warmtenetten en een directe verbetering van het financieel rendement. En de subsidie biedt mogelijkheden voor gebieden waar nog geen warmtenet ligt. 

 

Verduurzaming
HVC levert warmte uit afvalenergie- en biomassacentrales en werkt volgens het jaarverslag aan de verdere verduurzaming van de warmtebronnen. Zo werkt het bedrijf aan het benutten van restwarmte van de slibverbrandingsinstallatie in Dordrecht. Daarvoor werd in 2020 een subsidieaanvraag duurzame energie ingediend. Als deze subsidie toegekend wordt kan de restwarmte gebruikt worden voor het warmtenet in Dordrecht. In de waterrijke Drechtsteden-regio onderzoek HVC de mogelijkheden om met behulp van een warmtepomp warmte te winnen uit oppervlaktewater. En in Gorinchem onderzoekt het bedrijf de mogelijkheid om warmte te winnen uit afvalwater.

 

Trias Westland
HVC zet voor de verdere verduurzaming van warmtenetten onder meer in op aardwarmtebronnen. Het bedrijf heeft daar in de gemeente Westland al ervaring mee opgedaan, middels een participatie in het project Trias Westland. De eerste van de twee aardwarmtebronnen is hier al in gebruik en levert 24 MW thermisch vermogen. In 2021 wordt de tweede bron in gebruik genomen, waardoor het thermische vermogen groeit naar 40 MW. Het grootste gedeelte van deze warmte gaat naar glastuinbouwbedrijven, maar ook huizen in de aangrenzende nieuwbouwwijk worden hiermee verwarmd. Daarmee is het bedrijf tamelijk uniek, omdat nog maar weinig woningen in Nederland verwarmd worden met geothermie.

 

Aardwarmtebronnen
Ook zet HVC in op de ontwikkeling van aardwarmte in de gemeenten Almere en Lelystad. In Almere heeft HVC gezamenlijk met Vattenfall en de gemeente Almere een aanvraag voor een opsporingsvergunning naar aardwarmte ingediend om het bestaande warmtenet van Almere, Diemen en Amsterdam-Zuidoost verder te vergroenen. In Lelystad heeft HVC de opsporingsvergunning reeds in bezit en lopen de haalbaarheidsonderzoeken samen met Vattenfall om een bron te realiseren en een bestaand warmtenet van Vattenfall te verduurzamen. In de IJmond-regio wordt nader verkend of het mogelijk is aardwarmte van de bestaande aardwarmtebron Floricultura te benutten voor de gebouwde omgeving. In de Drechtsteden is aardwarmte als mogelijke duurzame bron opgenomen in de Transitievisie. Voor de warmtenetten in Papendrecht en Sliedrecht is de ontwikkeling van een aardwarmtebron een belangrijke pijler onder de warmtenetten die daar worden ontwikkeld.

 

Meer informatie:

Lees het jaarverslag van HVC Groep.

Auteur:
Joop van Vlerken

Lees ook onze andere berichten