Mogelijk 150 MW E-boiler Vattenfall in Diemen

Geplaatst op 01-06-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Belangrijke seinen staan op groen voor de bouw van een grote elektrische boiler door Vattenfall in Diemen, die duurzame warmte kan leveren op momenten waarop er veel stroom uit zon en wind is. De vergunningen en subsidie zijn rond. Het definitieve besluit staat gepland voor medio 2022, nadat de onlangs opgestarte aanbesteding is afgerond. De E-boiler kan dan in 2024 in gebruik worden genomen.

 

In Zweden werkt Vattenfall al bijna 30 jaar met E-boilers, en sinds enige jaren staat er ook een elektrische boiler van 120 MW in Berlijn. In Nederland wordt dit Vattenfalls eerste E-boiler. De installatie is een soort ‘waterkoker’, die stroom om zet in warm water dat kan worden geleverd aan huishoudens en bedrijven of dat kan worden opgeslagen in de al aanwezige warmtebuffer, een grote ‘thermoskan’.

 

“Begin oktober 2020 is de vergunning verleend en inmiddels is ook de SDE++ subsidie rond. Er kan een E-boiler van 150 MW komen in Diemen”, vertelt Michelle Poorte, projectmanager Heat Projects bij Vattenfall. “De E-boiler gaat alleen aan als de elektriciteitsmix duurzaam is, dus met veel stroom uit zon en wind. Als je hem op andere momenten zou inzetten, zou dat juist slecht zijn voor de duurzaamheid van het warmtenet, want dan moet er bijvoorbeeld een gascentrale harder draaien om de extra stroom voor de E-boiler op te wekken.”

 

De E-boiler heeft meer capaciteit dan de eventuele bio-warmte installatie van 100 MW waarover veel discussie is, maar kan helaas dus minder worden ingezet. Er is namelijk nog niet voldoende groene stroom om de E-boiler veel te laten draaien. Met de huidige verwachte inzet van de E-boiler denkt Vattenfall ongeveer 15% van de warmte duurzaam te kunnen leveren. Het aantal uur dat de E-boiler aan kan zal de komende jaren wel stijgen, gezien de groei van het aantal wind- en zonneparken in Nederland. Met de Nederlandse overheid wordt momenteel bekeken hoe de positieve bijdrage van de elektrische boiler in de duurzaamheidsregelgeving en bouwregels gewaardeerd kan worden.

 

Daarnaast werkt Vattenfall aan de ontwikkeling van andere duurzame bronnen voor warmte, zoals geothermie, datacenterwarmte en aquathermie. “Vattenfall wil in 2040 100% duurzame warmte leveren in de regio Amsterdam,” licht Alexander van Ofwegen, directeur Warmte en CFO Vattenfall Nederland toe. “Op de momenten dat er onvoldoende groene stroom is, zijn de gascentrales in Diemen nodig om elektriciteit te produceren – centrales die tegelijkertijd ook heel efficiënt warmte produceren voor stadsverwarming. We verwachten dat deze gascentrales de komende decennia nodig blijven voor de leveringszekerheid in Nederland; eerst nog op aardgas, maar later op waterstof. Het aantal draaiuren van deze gascentrales zal de komende jaren dalen door de toename van meer duurzame stroom uit zon en wind. Hierdoor zal ook de warmteproductie uit aardgas afnemen en de behoefte aan andere duurzame warmtebronnen groeien. Zo wordt het warmtenet duurzamer en blijft de levering naar onze klanten betrouwbaar en betaalbaar.”

 

Meer informatie:

Lees meer over de E-boiler in Diemen

Auteur:
Persbericht Vattenfall

Lees ook onze andere berichten