Nieuwe versie Template Businesscases Warmtenetten

Geplaatst op 25-02-2022 door Stichting Warmtenetwerk

De template businesscase warmtenetten geeft woningcorporaties en gemeenten inzicht in de kosten en baten voor het aanleggen van warmtenetten in wijken. De template is opgenomen in het Startmotor-akkoord tussen de koepelorganisatie voor woningcorporaties Aedes en de warmtebedrijven. De Startmotor is een samenwerkingsplan om tussen 2020 en 2024 100.000 woningen aardgasvrij te maken.

 

Door het transparant maken van de businesscase kunnen gemeenten, woningcorporaties en warmtebedrijven open met elkaar in gesprek om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om huurwoningen aan te sluiten op een warmtenet. Ook kunnen corporaties het template gebruiken bij de voorbereiding voor een aanvraag voor de Stimuleringsregeling aardgasvrije huur (SAH). TNO heeft aanvullend op de template een rapport gemaakt met een toelichting op de methode die gebruikt is.

 

Update op basis van ervaringen
Het ECW organiseert regelmatig sessies om de template toe te lichten en te analyseren. De feedback die zij kregen over het gebruik en functioneren is verzameld en verwerkt in de nieuwe versie van de Template Businesscases Warmtenetten. Naast functionele updates zijn ook de defaultwaarden (standaardwaarden) aangepast, zoals bijvoorbeeld de nieuwe warmtetarieven.

 

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Extra tabblad ‘fasering en aantallen’, met uitsplitsing in type aansluiting (collectief, individueel, utiliteit), capaciteit en fasering

  • Per cluster van aansluitingen kan een apart volloopscenario ingevoerd worden.

  • Uitsplitsing van collectieve aansluitingen en utiliteit

  • Inzicht kosten en opbrengsten per type aansluiting (collectief, individueel, utiliteit)

  • Toevoeging aansluit- of rendementsbijdrage bij aansluiting op bestaande netten

  • Toevoeging extra grafieken waarmee de opbouw van de businesscase en BAK sneller inzichtelijk zijn

  • Op verschillende punten ‘switches’ ingebouwd om heel snel en gebruiksvriendelijk bepaalde opties aan of uit te zetten

 

Met deze update van de template kan op belangrijke punten meer maatwerk geleverd worden, zonder het gebruiksgemak te verminderen of onnodig complex te maken.

 

Dynamische template
De template is dynamisch en wordt regelmatig bijgewerkt. Hiervoor zullen de feedback van gebruikers, aanvullende inzichten, verandering van wetgeving en ontwikkelingen in de markt gebruikt worden. Als dat van toepassing is, dan zal deze handleiding naar aanleiding hiervan ook aangepast worden. De template stelt de partijen in staat vruchtbare gesprekken te voeren over het aansluiten van corporatiewoningen op warmtenetten. Het ECW beheert en onderhoudt de template en werkt deze bij aan de hand van gebruikerservaringen.

 

Lees hier meer over de template business case warmtenetten

 

Meer handvatten en nuttige informatiebronnen voor gemeenten en woningcorporaties, die helpen bij de energietransitie, vindt u in de Wegwijzer van Stichting Warmtenetwerk.

 

Bron: ECW

Lees ook onze andere berichten