Norm voor kostenverdeelsystematiek bij warmtelevering gepubliceerd

Geplaatst op 11-11-2021 door Stichting Warmtenetwerk

De nieuwe norm NEN 7440:2021 ‘Kostenverdeelsystematiek bij warmtelevering – Eisen voor de toepassing bij collectieve warmtelevering’ is gepubliceerd. De norm stelt eisen aan de manier waarop een warmtekostenverdeelsysteem moet worden ingevoerd, toegepast en beëindigd voor een gebouw met een systeem van collectieve warmtelevering voor ruimten en/of tapwaterverwarming.

 

De nieuwe norm, NEN 7440:2021, vervangt de oude norm NEN 7440 en de bijbehorende praktijkrichtlijn NPR 7441. Een belangrijke aanleiding voor de herziening van NEN 7440 is dat de norm aangewezen wordt in de wetgeving en na twintig jaar toe was aan een actualisatie vanwege de ontwikkelingen in de metermarkt. Daarnaast zijn de warmtekostenverdelers technologisch verder ontwikkeld.

 

Het meten van warmte in het kader van de warmtelevering en het verdelen van de kosten daarvan naar individuele bewoners, vraagt om goede afspraken. Normalisatie draagt bij aan het vaststellen van eenduidige eisen die worden gesteld ten aanzien van de nauwkeurigheid van warmtemeters, maar ook de warmtekostenverdeling, voor de bepaling van het verbruik van verwarmingsradiatoren. De normcommissie ‘Warmte meten en verdelen’ is in Nederland verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van de nationale normen voor warmtekostenverdeelsystemen.

 

Meer informatie:

Ga naar de website van NEN.

Lees ook onze andere berichten