Onderzoek: Hoe burgers aansluiten op warmtenetten?

Geplaatst op 26-01-2022 door Stichting Warmtenetwerk

In opdracht van Warmtestad en de Rijksuniversiteit Groningen heeft Ynske Sippens Groenewegen een master thesis geschreven over hoe meer burgers aan te sluiten op warmtenetten. De thesis onderzocht wat barrières kunnen zijn voor burgers en wat mogelijke strategieën zijn om deze barrières te overkomen.

 

Kwalitatief onderzoek
Het onderzoek is gedaan door o.a. experts te interviewen die een globaal beeld hebben van het verloop van warmtenetprojecten in Nederland. Daarnaast zijn er een aantal stakeholders van warmtenetprojecten geïnterviewd om een gedetailleerder beeld te krijgen van barrières van burgers en strategieën om deze te overkomen.

 

Comfort-, financiële en vertrouwensbarrières
Het onderzoek heeft een aantal interessante inzichten opgeleverd over mogelijke barrières voor burgers om aan te sluiten op warmtenetten. Deze zijn gecategoriseerd onder comfort-, financiële en vertrouwensbarrières. In het onderzoek is een overzicht gemaakt van alle mogelijke barrières en de impact ervan op woningeigenaren en huurders van woningcorporaties.

 

Strategieën om barrières te overkomen
Ook geeft het onderzoek een overzicht van potentiële strategieën om barrières van woningeigenaren en huurders van woningcorporaties te overkomen. Hierin is ook meegenomen hoe krachtig de verschillende strategieën zijn.

 

Het is een interessant onderzoek dat overheden en initiatiefnemers van warmtenetprojecten meer inzicht verschaft in de drijfveren van Nederlanders en mogelijke oplossingen om belemmeringen weg te nemen. Daarom delen wij het graag met u.

 

Hier kunt u de Master Thesis van Ynske Sippens Groenewegen lezen.

Lees ook onze andere berichten