Panelgesprek Energy Reinvented Community Event levert mooie inzichten op

Geplaatst op 11-03-2024 door Stichting Warmtenetwerk

Op 7 maart jl. vond het Energy Reinvented Community Event plaats. De Energy Reinvented Community heeft als doel om kennis te delen en diverse sectoren en netwerken binnen de energietransitie te verbinden. Wendy Dubbeld nam namens Stichting Warmtenetwerk deel aan een panelgesprek met experts uit verschillende sectoren. In het panel werd besproken hoe betaalbare, betrouwbare duurzame integrale warmte- en koudeoplossingen voor bewoners ontwikkeld kunnen worden.

 

Het panel, bestaande uit Annelies Huygen (TNO en Universiteit Utrecht), Ismail Sarti (Jong RES Nederland), Bente Vedder (Ministerie BZK), Roelof Potters (Alliander) en Wendy Dubbeld (Stichting Warmtenetwerk) belichtte dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken, waarbij de eindgebruiker steeds centraal werd gesteld: Hoe kunnen we duurzame warmte- en koudevraag stimuleren met een aantrekkelijk voorstel voor de mensen? In hoeverre ontvangen zij momenteel aantrekkelijke voorstellen? Hoe kunnen we gebruik maken van schaalvoordelen en kosten verlagen? Hoe kunnen we mensen enthousiast maken om mee te gaan met de warmtetransitie? Wat is er nodig om de gestelde doelen te bereiken? Waar staan we in 2030?

 

Logische overgang
Een van de punten die – onder andere – Wendy ter sprake bracht, was de noodzaak van een integrale visie vanuit alle overheidsinstanties. Het is essentieel om duidelijkheid te verschaffen over in welke gebieden collectieve warmteoplossingen gaan komen. Dit voorkomt dat mensen individuele investeringen gaan doen. Het voorkomen van desinvesteringen en het creëren van een gestroomlijnde en logische overgang naar collectieve oplossingen, op plaatsen waar deze het best zijn, zijn van essentieel belang voor het succes van de overstap naar duurzame energieoplossingen.

 

Van vertrouwd naar duurzaam, efficiënter systeem
Een ander aspect dat werd besproken, was het belang van het bieden van extra voordelen ten opzichte van de huidige gasinfrastructuur. Mensen vragen om over te stappen van een vertrouwde en goed functionerende methode naar een ander systeem vereist dat we het voor consumenten zo makkelijk mogelijk maken tegen competitieve kosten, zodat het een logische en aantrekkelijke keuze is om de overstap te maken naar warmtenetten. De panelleden waren het erover eens dat kosten gereduceerd moeten worden, onder andere door verdere standaardisatie en innovatie. Ook benoemde Wendy dat we businesscases op een andere manier moeten benaderen, omdat we in de huidige situatie een maatschappelijke businesscase van gas vervangen door een per-project businesscase voor warmte, wat niet werkt. Er zijn split incentives: een warmtenet kan bijvoorbeeld betekenen dat een elektriciteitsnetbeheerder geld bespaart, doordat deze niet hoeft te investeren in verzwaring. Maar dit eventuele voordeel komt niet bij de individuele consument van warmte terecht.

Ten slotte werd besproken dat we met elkaar moeten blijven waarborgen dat iedereen kan meedoen en dat er dus hulp moet zijn voor die mensen die dit nodig hebben.

 

Het panelgesprek illustreerde de uitdagende maar noodzakelijke stappen die moeten worden genomen zodat iedereen mee kan doen aan de energietransitie. Door zoveel mogelijk knelpunten weg te nemen en samen te werken aan een integraal energiesysteem waar collectieve warmte één van de sleutelfactoren is, kunnen we de verandering teweegbrengen die noodzakelijk is om in de toekomst onze hele samenleving van duurzame warmte en koeling te voorzien.

 

Bekijk hier de aftermovie van het event.  

 

Lees ook onze andere berichten