Proef met warmte opwekken uit kunstgras

Geplaatst op 30-03-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Aendless Energy gaat in samenwerking met de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel een test doen met het opwekken van warmte uit kunstgras. Het proefveld in Zwolle wordt in april aangelegd; het meten start in mei en duurt vijf maanden. Naast energieopbrengst zijn er ook diverse positieve neveneffecten voor de sporters, zo is de verwachting.

 

Kunstgrasthermie is een nieuwe ontwikkeling, legt Dennis ten Barge uit. Hij is bedrijfsleider/projectleider bij Aendless Energy. Eén kunstgras voetbalveld zou voor ongeveer 200 woningen warmte moeten kunnen leveren – uiteraard afhankelijk van de staat van die woningen. “Dat zijn berekeningen op basis van labproeven en ervaring met asfaltthermie. Dit gaan we proefondervindelijk vaststellen.” De meting start in mei en duurt vijf maanden. “We kiezen bewust voor de periode dat je de meeste energie kunt opwekken. Door middel van modellen rekenen we dat door naar een jaaropbrengst.”

 

Techniek
Kunstgras wordt warm door de zon en omgevingstemperatuur. Door daar leidingen vlak onder te leggen waar water door circuleert, kan deze warmte uit het kunstgras worden onttrokken. “Dat is de innovatie”, zegt Ten Barge. “Alles wat daar straks bij toepassing in een project bijkomt, is bewezen techniek: opslag in de bodem door middel van een WKO, transport naar de woningen toe via een leidingnet en ophogen van de temperatuur voor het afgiftesysteem met behulp van een water-waterwarmtepomp.” Het water bereikt door de zon een temperatuur van 21 tot 23 graden. Afhankelijk van hoe lang het water onder het kunstgrasveld stroomt. “Het kan theoretisch nog wel hoger, maar dat heeft niet veel meerwaarde.” Dit water wordt opgeslagen in de bodem.

 

Vier opbouwen
Op het proefveld gaat Aendless Energy twee verschillende opbouwen meten, om vast te stellen welke constructie de meeste energieopbrengst geeft. “Deze zijn gebaseerd op gangbare opbouwen voor kunstgrasvelden, aangezien er wel voldaan moet worden aan de sporttechnische.” Binnen deze twee soorten opbouw test Aendless Energy twee variaties in leidingdikte, waardoor er dus vier varianten worden onderzocht. “Hoe groter de leidingdiameter, hoe meer contactoppervlak. In principe zou dat meer warmte moeten opwekken.”

 

Subjectieve aspecten
De sporter ziet er straks niets van, maar binnen de proef wil het projectteam ook hun ervaring weten. Hoe het veld veert, bijvoorbeeld. “De subjectieve aspecten wegen we mee. Uiteindelijk kiezen we één systeem: de beste combinatie. Het kan betekenen dat we een opbouw kiezen die net iets minder energieopbrengst heeft, als deze de voorkeur van de sporters zou hebben.”

Het project wordt mede gefinancierd uit verschillende hoeken. Zo dragen de Provincie Overijssel en Nieuwe Energie Overijssel bij en komt er ook geld uit het subsidieprogramma Sportinnovator van het Nationaal Sportakkoord, omdat het project past bij het verduurzamen van sportaccommodaties én blessurepreventie. Ten Barge: “Op warme dagen wordt de temperatuur boven een kunstgrasveld wel 20 graden warmer dan boven een natuurveld. Door warmte te onttrekken kunnen we die temperaturen dichter bij elkaar brengen. Koeler sporten is comfortabeler en beter voor de gezondheid. Ook is dat een aspect dat we gaan meten. Verder: als we warmte gaan onttrekken zou er condensatie kunnen ontstaan op het gras, waardoor er wellicht minder hoeft te worden gesproeid. Dat zijn positieve neveneffecten. En uiteraard heeft het een positief effect op de algemene hittestress in stedelijke omgeving.”

 

Op de foto:

  • Visual Aendless Energy voor warmte uit sportvelden.

Auteur:
Paul Diersen

Lees ook onze andere berichten