Restwarmte van nieuw datacenter Amsterdam

Geplaatst op 25-11-2020 door Stichting Warmtenetwerk

De gemeente Amsterdam, Caransa Groep, Westpoort Warmte en Port of Amsterdam willen de restwarmte van een nieuw te bouwen datacenter in de Amsterdamse haven gaan gebruiken. Het is voor het eerst in Nederland dat een datacenter zo wordt gebouwd dat de vrijgekomen warmte gemakkelijk ter beschikking kan worden gesteld aan een derde partij. Het voornemen is in lijn met het door de gemeente Amsterdam afgekondigde vestigingsbeleid voor datacenters.

 

In het havengebied ontwikkelt Caransa Groep een nieuw datacenter dat een grote hoeveelheid restwarmte produceert die vrijkomt bij de dataverwerking. Om ervoor te zorgen dat die warmte niet verloren gaat, wordt de ‘invoeding’ van restwarmte in het nabijgelegen stadswarmtenet van Westpoort Warmte onderzocht.

 

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Amsterdam is een van de grootste datahubs in de wereld en de afgelopen periode van veel thuiswerken en videobellen heeft laten zien hoe belangrijk goede verbindingen zijn. In ons nieuwe datacenterbeleid is opgenomen dat een beperkt aantal nieuwe datacenters welkom is in Amsterdam, maar alleen onder de voorwaarde dat ze bijdragen aan de duurzame opgaven van de stad. In onze zoektocht naar duurzame bronnen voor de verwarming van de stad zou gebruik van restwarmte uit dit datacenter, dat gevoed wordt met schone stroom, een belangrijke stap zijn.”

 

Alexander van Ofwegen, directeur Westpoort Warmte: “Om Amsterdam duurzaam te verwarmen hebben we een brede mix van duurzame bronnen nodig. Het gebruik van restwarmte uit datacenters kan in die mix een belangrijk rol vervullen. Door de verschillende partijen in een vroeg stadium bijeen te brengen kunnen we nu samen stappen zetten om ook in Amsterdam een fossielvrij leven binnen een generatie mogelijk te maken.”

 

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “Datacenters zijn onontbeerlijk in onze samenleving die door digitalisering steeds meer datagedreven is. Deze datacenters vergen enorm veel energie en geven veel warmte af. Dit kan verantwoord door aan de ene kant de energie zo groen mogelijk te produceren en aan de andere kant de warmte toe te voegen aan het bestaande warmtenet. Dat is niet alleen slim, maar ook schoner. En dat is precies de meetlat waar al onze havenactiviteiten aan moeten voldoen: we willen als Amsterdamse haven slimmer, sneller en schoner opereren zodat we blijvende toegevoegde waarde creëren voor de stad en regio.”

 

Salo Caransa, CEO Caransa Groep: ”Vanwege de snelle digitalisering heeft Caransa Groep het initiatief genomen om een nieuwe, duurzame datacenter hub te ontwikkelen. Omdat het datacenterproject door het duurzame karakter binnen het gemeentelijk datacenterbeleid past is de omgevingsvergunning toegekend. Als Amsterdams familiebedrijf willen wij graag dat de warmte van het datacenter bijdraagt aan de verduurzaming van Amsterdam. Vandaar dat Caransa Groep afgelopen jaren intensief heeft samengewerkt met de gemeente, Port of Amsterdam en Westpoort Warmte om de ‘uitkoppeling’ van warmte mogelijk te maken voor levering aan het stadswarmtenet.”

Auteur:
Persbericht Dutch Data Center Association

Lees ook onze andere berichten