Succesfactoren bij de ontwikkeling van warmtenetten

Geplaatst op 13-04-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Kritische succesfactoren van warmteprojecten zijn onder meer samenwerking tussen de verschillende partijen en de bereidheid om klein te beginnen met het oog op de toekomst. Daarnaast is consistent beleid van de overheid onontbeerlijk. Dat bleek tijdens het live webinar “Haalbare warmteprojecten, de weg naar succes!” van Stichting Warmtenetwerk in samenwerking met Invest-NL en het Warmte-Koude programma.

 

Frank Kersloot opende namens de Programmaraad Beleid en Ontwikkeling van Stichting Warmtenetwerk het webinar. Vervolgens lichtte Yvonne Neef de visie van Invest-NL toe op de ontwikkeling en financiering van warmtenetten. Ze bepleitte een vereenvoudiging van de financiering van warmtenetten en het opzetten van publiekprivate samenwerkingsvormen. Arie-Willem Bijl van het Warmte-Koudeprogramma gaf een toelichting op de noodzaak om te versnellen met de ontwikkeling van warmtenetten en gaf daarbij de inzichten die hij opdeed als warmteregisseur voor de Metropoolregio Amsterdam. Zo stipte hij aan dat de ontwikkeling van nieuwe duurzame bronnen zoals geothermie ontzettend belangrijk is.

 

Schalkwijk
Wienand van Dijk van de Gemeente Haarlem vertelde over het aardgasvrij maken van de wijk Schalkwijk. Het warmtenet is hier nog in de ontwikkelingsfase. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de beste vorm. Zo onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor een open warmtenet met de verschillende partijen. Zoals de zaken er nu voorstaan is de businesscase voor een warmtenet in de wijk positief maar kwetsbaar. Daarom onderzoekt Haarlem de mogelijkheden van een revolving fund om de risico’s voor succesvol investeren te elimineren.

 

Groenoord
Daarna vertelde Manja Thiry van Eneco over het project Groenoord in Schiedam. In deze wijk worden 5200 woningen van het aardgas afgehaald met behulp van een warmtenet. In haar presentatie lichtte ze toe hoe de financierings- en kostenstructuur van het project in elkaar zit. Een belangrijk aspect is dat zowel de gemeente Schiedam, als woningcorporatie Woonplus en Eneco bijdragen in het afdekken van de financiële risico’s die het project kent. En er wordt gebruik gemaakt van de verschillende nationale en Europese subsidieprogramma’s die er zijn voor dit soort wijkontwikkelingen.

 

Warmtenet IJmond
Luc Brugman van HVC vertelde over het Warmtenet IJmond. Volgens hem is er in deze regio vanuit technisch perspectief veel mogelijk en kunnen er in de toekomst mogelijk 50.000 woningen aangesloten worden op een veelvoud aan bronnen. Maar HVC wil klein beginnen met het aansluiten van IJmuiden Centrum waar 2140 woningen van Woningbedrijf Velsen relatief eenvoudig aangesloten kunnen worden met behulp van de Subsidieregeling Aardgasvrije Huurwoningen.

 

Warmtemotor
Frank van der Veek van AFWC sloot af met zijn verhaal over de Amsterdamse Warmtemotor. Daar is men onder meer op zoek naar methoden om de onrendabele top van warmtenetten te verminderen. Schaalvergroting is volgens hem nodig om te kunnen industrialiseren en versnellen in de energietransitie.

 

Afronding

Yvonne Neef rondde het webinar af door te zeggen dat ze in het interactieve webinar veel relevante vragen van bezoekers voorbij had zien komen, maar dat die helaas niet allemaal beantwoord konden worden. Eén vraag vond ze erg goed passen bij de afronding: “Wat nu als van gas los niet slaagt?” Daarop gaf ze zelf het antwoord: “We moeten het alternatief zoeken. We moeten van het gas af. Je moet daar niet naïef in zijn, maar dat is wel de opgave.” Vervolgens vatte ze de succesfactoren bij de ontwikkeling van warmtenetten die in het webinar voorbij waren gekomen nog samen:

  • Samen optrekken, zorgen dat je elkaar begrijpt. Zorg dat je goede afspraken maakt zodat iedereen zijn verantwoordelijkheid kan nemen.

  • Klein beginnen met oog voor de toekomst. Zorg dat er ruimte is om ook in die toekomst te investeren.

  • Het vollooprisico beperken is mogelijk. Daarvan zijn in het webinar mooie voorbeelden beschreven.

 

Meer informatie:

 

 

 

Lees ook onze andere berichten