Techniek Nederland wil meer geld voor technische opleidingen

Geplaatst op 23-02-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, bepleit dat scholen en leerlingen die kiezen voor technische opleidingen extra geld krijgen. Een impuls voor het techniekonderwijs wordt volgens hem gemist in het Nationaal Programma Onderwijs, dat 17 februari door de ministers Slob en Van Engelshoven gepresenteerd werd. Het kabinet trekt hierin 8,5 miljard euro uit om de achterstanden in het onderwijs weg te werken.

 

Terpstra wil de verkiezings- en formatieperiode gebruiken om te lobbyen voor meer aandacht en geld voor technisch onderwijs. Een van de belangrijkste argumenten voor zijn pleidooi is dat de energietransitie zonder voldoende gekwalificeerd personeel niet uitgevoerd kan worden. Met name in de installatiesector is het personeelstekort uitzonderlijk groot. Het huidige tekort van 20.000 mensen kan volgens Techniek Nederland verdubbelen als de energietransitie meer vaart krijgt.

 

Warmtenetten
De komende decennia spelen warmtenetten een belangrijke rol in de energietransitie. Regionale Opleidingscentra (ROC’s) leiden de vakmensen op die de warmtenetten gaan realiseren en hebben behoefte aan informatie over dit onderdeel van Infratechniek. Stichting Warmtenetwerk levert deze informatie en ondersteunt opleidingen onder meer bij het ontwikkelen van leermiddelen. Dat warmtetechniek meer vakmensen nodig heeft, is duidelijk. Stichting Warmtenetwerk benadrukt dat naast opleiden ook borging van kennis en behoud van goed opgeleid personeel belangrijk is.

 

Onderwijsplan

Om meer jongen te bewegen voor een opleiding in de techniek te kiezen heeft Techniek Nederland het Onderwijsplan Techniek voor de Toekomst opgesteld met daarin deze actiepunten:

  1. Stem de financiering van het beroepsonderwijs af op de arbeidsmarkt.

  2. Geef mbo’ers techniek een bonus voor hun diploma.

  3. Steun werkgevers die zij-instromers aantrekken.

  4. Creëer flexibele, intensieve en toegankelijke opleidingen voor zij-instromers.

  5. Stel een stimuleringsfonds voor technisch beroepsonderwijs in.

  6. Stel techniekstudenten vrij van collegegeld en geef ze een lagere rente op studieschuld.

  7. Introduceer techniek al op de basisschool.

  8. Zet werknemers in de techniek in als hybride docenten.

  9. Besteed in de techniek meer aandacht aan het werven van meisjes en niet-westerse jongens én meisjes.

  10. Richt een vak-havo op: 80% theorie en 20% beroepsgerichte vakken.

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten