Tijdelijke verlaging btw-tarief energie vanwege stijgende energieprijzen

Geplaatst op 14-03-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Het kabinet wil de btw op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming vanaf 1 juli 2022 voor een halfjaar verlagen van 21% naar 9%. Het kabinet gebruikt onder meer de extra gasbaten vanwege de stijgende gasprijs om het pakket te bekostigen.

 

Eind 2021 greep het kabinet ook al in om tariefstijgingen voor energie voor Nederlandse huishoudens te beperken. In oktober 2021 werd 2,7 miljard euro uitgetrokken voor het verlagen van het belastingtarief op elektriciteit voor huishoudens en een eenmalige belastingkorting. De verwachting was destijds dat de energietarieven in het voorjaar weer zouden dalen, maar dat is helaas niet geval vanwege de oorlog in Oekraine.

 

Begroting
Het tijdelijke maatregelenpakket heeft gevolgen voor de begroting. Met dit extra pakket is in totaal 2,8 miljard euro gemoeid. Het kabinet hecht er grote waarde aan dat de maatregelen goed gedekt worden. Deze dekking is belangrijk zodat de rekening niet wordt doorgeschoven naar toekomstige generaties. Het kabinet gebruikt onder meer de extra gasbaten vanwege de stijgende gasprijs om het pakket te bekostigen. Ook maakt het kabinet gebruik van overgebleven middelen uit de Brexit Adjustment Reserve (BAR). Daaruit is maximaal 364 miljoen euro beschikbaar.

 

Accijns benzine en diesel
Het kabinet verlaagt daarnaast de accijns op benzine en diesel al per 1 april met 21%. Dat betekent voor benzine een verlaging van 17,3 cent per liter en voor diesel 11,1 cent per liter. Bovendien haalt het kabinet 150 miljoen euro dat bestemd was voor 2026 naar voren om huishoudens met een laag inkomen te helpen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten