Transparante warmtetarieven dragen bij aan energietransitie

Geplaatst op 03-03-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Warmtebedrijven maken de tarifering voor warmtelevering transparanter voor de consument. De prijs van warmtelevering is een belangrijke factor voor het draagvlak van de energietransitie. De warmtebedrijven spelen hierop in; hun tarieven liggen voor 2020 8 tot 12% onder de maximumprijs. Zo dragen ze bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en de aantrekkelijkheid van hun product. Dat blijkt uit de Kamerbrief ‘Warmtetarieven 2020 en tariefregulering in Warmtewet 2’ die minister Wiebes op 10 februari naar de Tweede Kamer heeft verstuurd.

 

De warmtebedrijven bieden graag meer transparantie over de kosten van warmtelevering om zo het draagvlak voor warmtenetten te vergroten. De huidige tariefstelling van warmtebedrijven is nog gebaseerd op de gasprijs. Als deze koppeling losgelaten wordt, kunnen warmtebedrijven makkelijker inzicht geven in hun kosten, rendementen en tariefstelling. Warmtebedrijven vragen wel om een evenwichtig debat over de tarieven. De investeringsprogramma’s van de warmtebedrijven dragen in een belangrijke mate bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Door meer inzicht te geven, laten warmtebedrijven zien dat hun rendementen belangrijk zijn om deze programma’s te realiseren.


Tariefstelling
Door wijzigingen in de Warmtewet ontstaat meer inzicht over de warmtetarieven en hoe die opgebouwd zijn. Daarnaast krijgt de ACM bevoegdheden om de tariefstelling van warmtebedrijven te beperken, mocht dat nodig zijn. Vooralsnog is daarvan geen sprake omdat de warmtetarieven van zowel 2019 en 2020 onder de gestelde maximumprijs liggen. Warmtebedrijven zien de noodzaak van tariefregulering, bescherming van gebonden afnemers en investeringszekerheid. Ze geven graag meer transparantie over hun kosten en rendementen als dit bijdraagt aan het draagvlak voor warmtenetten.


Maatstafregulering voorkeur
Nu zijn de warmtetarieven nog gekoppeld aan de gasprijs. Met het oog op het uitfaseren van aardgas, is deze koppeling onwenselijk. Onderzoeksbureau Oxera heeft onderzoek gedaan naar een alternatieve tariefsystematiek. Daaruit komt de zogenaamde maatstafregulering nu als voorkeur naar voren. Hierbij worden meerdere maximumtarieven bepaald die afhankelijk zijn van de karakteristieken van het lokale warmtesysteem, zoals bijvoorbeeld warmtebron, leeftijd van het warmtenet en ligging. Door deze manier van tariferen kunnen warmtebedrijven hun kosten laag te houden. Wanneer en of deze tariefstructuur wordt ingevoerd, wordt in de komende jaren nader onderzocht.


Stichting Warmtenetwerk
Bij Stichting Warmtenetwerk zijn grote en kleine warmtebedrijven aangesloten die zich inzetten voor de energietransitie. Dit kan alleen slagen als de tarieven voor de levering van collectieve warmte aantrekkelijk zijn wanneer er een alternatief voor aardgas wordt gekozen. Aantrekkelijk voor eindgebruikers, maar zeker ook voor ontwikkelaars als woningcorporaties. Stichting Warmtenetwerk ziet deze ontwikkelingen daarom als een positieve bijdrage aan de versnelling van de energietransitie.

Foto:
Minister Wiebes, Rijksoverheid.nl

Auteur:
Joop van Vlerken

Lees ook onze andere berichten