Vewin neemt Industriestandaard Duurzaam Putontwerp in ontvangst

Geplaatst op 10-05-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Hans de Groene, directeur Vewin nam 6 mei 2021 de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp in ontvangst van Frank Schoof, bestuurslid van Geothermie Nederland en Jorien Schaaf, Teamlead Technology Geo-energy bij EBN. Tijdens de ontvangst bij geothermieproject Trias Westland spraken de aanwezigen over hetgeen nodig is in het belang van de bescherming van grondwater en de inspanningen die de geothermiesector verricht om aardwarmte veilig te kunnen winnen. Met de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp garandeert de sector dat aardwarmte veilig en verantwoord wordt gewonnen. Tijdens de rondleiding bij Trias Westland werd getoond hoe een duurzaam putontwerp er in de praktijk uitziet.

 

Met ingang van 2021 voldoen alle nieuwe ontwerpen voor aardwarmteputten aan een nieuwe Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. De leden van Geothermie Nederland stemden begin dit jaar unaniem in met deze industriestandaard zodat alle belanghebbenden zoals ook Vewin kunnen blijven vertrouwen op een veilig en verantwoorde winning van aardwarmte. Dit is essentieel om aardwarmte te kunnen toepassen als natuurlijke bron van duurzame energie in de energietransitie.

 

Vertrouwen

Tijdens de aanbieding sprak Hans de Groene, directeur Vewin: “We waarderen de inzet van de geothermiesector om verder te professionaliseren. Dat is noodzakelijk, zeker gezien de te verwachten sterke groei van geothermie door de energietransitie. De industriestandaard legt, terecht, grote nadruk op de mogelijke risico’s voor grondwater en hoe die beoordeeld en beperkt kunnen worden. We vinden het belangrijk in gesprek te blijven over hoe waarborgen gecreëerd kunnen worden. Bijvoorbeeld via monitoring van het diepe grondwater, om eventuele lekkages te kunnen detecteren.”

Frank Schoof, bestuurslid Geothermie Nederland: “Deze industriestandaard is een belangrijke stap voor de verdere groei van geothermie. We hebben ook goed geluisterd naar de zorgen van de verschillende belanghebbenden zoals de drinkwatersector. Wij zijn de specialisten bij Vewin en hun leden zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan deze industriestandaard.”

Jorien Schaaf, Teamlead Technology Geo-energy bij EBN: “Aardwarmte heeft veel potentie. Om de sector te laten groeien is vertrouwen in een veilige en verantwoorde toepassing essentieel. Door elkaar structureel goed te informeren en in gesprek te zijn, zetten beide sectoren gezamenlijk goede stappen.”

 

Veilige en verantwoorde winning

Na ongeveer tien jaar ervaring met aardwarmtewinning in Nederland, is gebleken dat een deel van de eerste generatie aardwarmteputten te maken heeft met corrosie of andere putintegriteitsproblemen. Deze ervaring en de recent doorgevoerde innovaties in het putontwerp vormen het uitgangspunt van de industriestandaard. Deze industriestandaard beschrijft het proces om te komen tot een zo veilig mogelijk en verantwoord putontwerp over de volledige levenscyclus, van ontwerp tot en met ontmanteling. Op deze manier garandeert de sector de putintegriteit van aardwarmteputten en wordt het risico verkleind op het lekken van formatievloeistoffen naar de ondergrond en het vermengen van ondiepe waterlagen buiten de putten. De industriestandaard speelt daarom een belangrijke rol in de verdere professionalisering van de aardwarmtesector. Putontwerpen die vanaf januari 2021 worden gemaakt, moeten aan deze standaard voldoen.

 

Handhaving

Nieuwe putontwerpen moeten onder andere worden voorgelegd aan SodM, zij toetst of de ontwerpen voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en houdt blijvend toezicht gedurende de gehele levensduur van de aardwarmteput.

 

Totstandkoming

De industriestandaard is opgesteld door een multidisciplinair team van specialisten op het gebied van putontwerp, zoals technisch ingenieurs, reservoir engineers, well engineers en geologen. Hun inzichten en ervaringen zijn in de standaard verwerkt. De standaard is getoetst door experts van onder meer drinkwaterbedrijven aangesloten bij Vewin.

 

Bekijk hier het filmpje van de overhandiging.

 

Foto: Overhandiging Industriestandaard aan Vewin.
Jorien Schaaf (EBN) en Frank Schoof (Geothermie Nederland) bieden de Industriestandaard Duurzaam Putontwerp aan aan Hans de Groene (Vewin).

 

Auteur:

Persbericht Geothermie Nederland

Lees ook onze andere berichten