Vooruit- en terugblik Programmaraden

Geplaatst op 18-12-2020 door Stichting Warmtenetwerk

Halverwege 2020 zijn de programmaraden Wet- en Regelgeving, Techniek en Beleid en Ontwikkeling voor Stichting Warmtenetwerk aan de slag gegaan. De raden hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. Ze bepalen de kaders en stellen een content- en evenementenprogramma vast.

 

In april 2020 zijn drie programmaraden geformeerd rondom de thema’s: Beleid en Ontwikkeling, Techniek en Wet- en Regelgeving. De programmaraden kunnen een tijdelijk karakter hebben van 1,5 tot 2 jaar (tot 2022). Daarna kan het thema of onderwerp herzien of gewijzigd worden. Hieronder volgt een korte opsomming van de activiteiten en toekomstige plannen van de programmaraden.

 

De programmaraad Beleid en Ontwikkeling:

  • Heeft als doelgroep gemeenten.

  • Wil gemeenten handvatten geven in de besluitvorming rond collectieve warmtenetten.

  • Visualiseert en beschrijft het proces vanaf de vaststelling van de Transitievisie Warmte.

  • Organiseert in 2021 een webinar over maatschappelijk draagvlak.

 

De Programmaraad Techniek:

  • Inventariseert aspecten met betrekking tot de laatste meter in de woningbouw.

  • Organiseert 4 februari 2021 het webinar Thermisch Voorspannen.

 

De Programmaraad Wet- en Regelgeving:

  • Heeft 1 december het live webinar over de nieuwe warmtewet georganiseerd.

  • Organiseert in februari 2021 een online vragenuurtje over duurzaamheid in relatie tot de nieuwe warmtewet.

 

 

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten