Warmtenet Trendrapport 2021: Draagvlak belangrijk voor aardgasvrij

Geplaatst op 10-02-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Gemeenten hebben de regie over de warmtetransitie en ontwikkelen samen met stakeholders een visie op een aardgasvrije toekomst. Of dat haalbaar is wordt in hoge mate bepaald door het draagvlak onder burgers voor de warmtetransitie. Dat is een van de bevindingen uit het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 dat eind vorig jaar gepubliceerd werd.

 

Uitdagingen zijn er volop in de warmtetransitie. Zo is een betere samenwerking met bewoners nodig. De energietransitie is voornamelijk een maatschappelijke transitie. Hierbij is de kernvraag hoe men meer draagvlak creëert zodat bewoners, woning- en gebouweigenaren en andere belanghebbenden meegaan in deze transitie. Een goed ingericht participatieproces draagt bij aan grotere acceptatie onder bewoners.

 

Belang participatie
Voorzitter van Stichting Warmtenetwerk Erik Stronk bevestigde bij de publicatie van het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 het belang van participatie in de warmtetransitie. “Het trendrapport geeft aan dat onze grootste uitdagingen voor de warmtetransitie liggen in het uitbreiden van het draagvlak onder bewoners, de lokale beschikbaarheid van een geschikte duurzame warmtebron en de inpassing van de warmteleidingen in de bestaande infrastructuur.”

 

Wat vindt u zoal in het Warmtenet Trendrapport?
In het Warmtenet Trendrapport vindt u een apart hoofdstuk over participatie en langs welke stappen georganiseerde bewonersinitiatieven in collectief verband vorm geven aan een lokaal participatieproces. Daarnaast vindt u onder meer ook de kerncijfers van de markt, uitleg over technieken, verschillende warmtebronnen en inpassing van warmtenetten in de omgeving. Dit alles aantrekkelijk en overzichtelijk gepresenteerd, met glasheldere graphics.    

 

Webinar
Op 18 november jl. vond het live webinar plaats waar het trendrapport werd gepresenteerd. Onder leiding van Erik Stronk gingen Arno van Gestel (Vattenfall) en Jeroen Pepers (Aedes) in op de highlights en inhoud van het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 en werden vragen van de deelnemers beantwoord. Wilt u dit webinar nog eens terugzien? Klik dan hier om het webinar nog eens te bekijken.

 

Meer informatie:
Het Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021 is hier gratis digitaal te downloaden. Tegen een vergoeding van € 75,- is een hard copy exemplaar beschikbaar. Deze kunt u opvragen bij ons secretariaat (secretariaat@warmtenetwerk.nl) o.v.v. Hardcopy Nationaal Warmtenet Trendrapport 2021.

Auteur:
Stichting Warmtenetwerk

Lees ook onze andere berichten