WarmteStad start met bouw duurzame warmtecentrale Zernike

Geplaatst op 08-03-2021 door Stichting Warmtenetwerk

WarmteStad in Groningen heeft een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een nieuwe, definitieve warmtecentrale op Zernike Campus. Daardoor kan begonnen worden met de realisatie. De warmtecentrale zal gefaseerd de tijdelijke centrale vervangen en vormt het startpunt voor de levering van duurzame warmte voor 10.000 woningen en gebouwen in het noordwesten van de stad Groningen.

 

Het warmtenet van WarmteStad is inmiddels al meer dan vier kilometer lang en is aangelegd op Zenike Campus, en in de wijken Paddepoel en Selwerd. In laatstgenoemde wijk wordt het leidingnetwerk met heet water dit jaar verder uitgebreid. Diverse woongebouwen van woningcorporaties, kantoren en kennisinstellingen, zoals de Hanzehogeschool, zijn al aangesloten op het warmtenet.

 

Restwarmte van datacenters
Tot dusver maakte WarmteStad op Zernike Campus gebruik van een tijdelijke warmtecentrale. De nieuwe centrale – ontworpen door het Groningse architectenbureau TEAM 4 – wordt gebouwd door Averesch uit Rijssen. Die is dit najaar gereed en is ook geschikt voor de inzet van duurzame restwarmte. Deze komt uit de naastgelegen datacenters QTS en Bytesnet. Om deze restwarmte om te zetten naar een hogere temperatuur maakt de warmtecentrale gebruik van warmtepompen en warmtekrachtkoppeling. 

 

Zonnewarmte
Naast het gebruik van restwarmte onderzoekt WarmteStad andere bronnen die in de toekomst gebruikt kunnen worden als aanvulling, of als alternatief voor het geval de ontwikkeling van restwarmte onverhoopt achterblijft. Hiervoor is onder meer zonthermische warmte met ondergrondse opslag van warmte in beeld. Mocht het noodzakelijk zijn, is ook biomassa een optie, mits er strenge eisen worden gesteld aan soort, herkomst, de mate van duurzaamheid en milieueffecten. 

 

Duurzaam
Directeur Dick Takkebos van WarmteStad: “Met de bouw van de nieuwe, definitieve warmtecentrale brengen we de verdere verduurzaming van Groningen weer een stap verder. We kunnen restwarmte daadwerkelijk omzetten naar duurzame warmte voor duizenden Groningers. De centrale is daarmee klaar voor de toekomst waarin we steeds meer panden gaan aansluiten op ons warmtenet.”

 

Klimaatadaptatie
Als het mogelijk is, wordt de uitbreiding van het warmtenet aangegrepen om andere duurzame projecten te kunnen oppakken. Zo is in de wijk Paddepoel de aanleg van het warmtenet benut om de Plutolaan veiliger en groener te maken. In de Plutolaan zijn al verschillende klimaatadaptieve maatregelen tot stand gebracht. Martin Bos, projectleider bij de gemeente Groningen: “We hebben een infiltratieriool gerealiseerd, een poreuze buis waardoor opgevangen regenwater van de rijbaan weg kan sijpelen in de ondergrond. Ook hebben we een waterbergende funderingslaag onder het asfalt aangebracht, waardoor onder de wegfundering opslagruimte is voor hemelwater. Daarnaast bevat het nieuwe asfalt een speciale toplaag die zonnestralen terugkaatst, wat de hittestress in het gebied vermindert. Ten slotte hebben we extra ruimte voor groen gerealiseerd, wat ook helpt bij het voorkomen van hittestress.”

 

Koppelkansen benutten
Ook in aangrenzende wijk Selwerd wordt de aanleg van het warmtenet met het wijkvernieuwingsprogramma van de gemeente gecombineerd. “Door deze ‘koppelkansen’ te benutten, kunnen we bewoners ontzorgen, doordat de weg maar één keer open hoeft. Daarnaast zijn er geen dubbele kosten en is er minder overlast”, aldus Warmtestad.

 

Op de foto (v.l.n.r.)

  1. Warmtecentrale (Warmtestad)
  2. Werkzaamheden Plutolaan (Warmtestad)
  3. Werkzaamheden Plutolaan (Warmtestad)
Auteur:
Harmen Weijer

Lees ook onze andere berichten