Zeewater-WKO-installatie in Den Haag in gebruik genomen

Geplaatst op 04-03-2021 door Stichting Warmtenetwerk

Woningcorporatie Vestia heeft de warmtedistributiecentrale van de vernieuwde Zeewater-WKO-installatie (ZWKO) in de Haagse wijk Duindorp in gebruik genomen. Het afgelopen jaar heeft ENGIE deze installatie opgebouwd voor 764 woningen in de wijk. Deze nieuwe warmtecentrale met warmtekoudeopslag vervangt de zeewaterwarmtecentrale, die niet naar behoren functioneerde.

 

Het was in 2006 een hele innovatieve centrale, de zeewaterwarmtecentrale in Duindorp. Daarbij werd warmte onttrokken aan zeewater, dat op vijf meter diepte werd aangezogen. Het afgekoelde zeewater ging terug naar de zee, het verwarmde water werd overgedragen aan het warmtedistributienet, dat anderhalve meter onder de openbare weg liep en bijna 800 woningen van warm water voorzag. Deze woningen kregen een warmtepomp in plaats van een verwarmingsketel, om de bronwarmte uit het distributienet tot 70°C te verwarmen voor vloerverwarming en warm tapwater.

 

Ombouwen
Het bleek in de praktijk echter niet goed genoeg te werken, waarna door eigenaar Vestia is besloten om de bestaande zeewaterwarmtecentrale om te bouwen naar een wko-centrale. Om die te realiseren koos Vestia in het najaar van 2019 voor ENGIE, nadat de woningcorporatie vijf partijen had benaderd. ENGIE bracht de ervaring van de vorige centrale met zich mee en was bovendien de enige partij die de uitdaging aandurfde, aldus Harm Hogendoorn en Monika Manios van Vestia. “We zijn toen een één-op-één-samenwerking aangegaan, waarin ENGIE het voortouw genomen heeft in het compleet krijgen van het ontwerp.”

 

Consortium
In het project werkte ENGIE samen met een consortium van Haijtema en De Ruiter (verantwoordelijk voor de warmte- en koudebronnen) en Visser & Smit Hanab (voor de aanleg van het terreinleidingnet). ENGIE realiseerde de werktuigkundige, elektrotechnische en regeltechnische installaties en droeg daarnaast zorg voor de inbraakbeveiliging en de brandmeldinstallatie. “Het project is eigenlijk vlekkeloos verlopen, wat opmerkelijk is, want het is best een uniek project”, vertelt Hogendoorn.

 

Eerste fase
Eind 2020 nam Vestia de eerste fase van de installatie in bedrijf: de warmtedistributiecentrale die het zeewater vanaf de bronnen naar de woningen transporteert. Daarmee kon de bestaande zeewaterwarmtecentrale worden uitgeschakeld. De tweede fase draait om de bouw van een regeneratiecentrale. Die laadt de bronnen met warmte uit zee en brengt balans aan tussen de warmte- en koudebronnen.

 

Regeneratiecentrale
ENGIE is inmiddels begonnen met de engineering voor die tweede fase én met de ontmanteling van de oude centrale. In de loop van dit jaar gaat de bouw van de regeneratiecentrale van start. Manios: “Het is nodig om binnen twee jaar die tweede fase af te ronden, anders raken de WKO-bronnen uitgeput. Gelukkig zitten we daarvoor prima op koers: in het derde kwartaal van 2021 beginnen we met de tweede fase.” De oplevering van de complete ZWKO-installatie wordt in het voorjaar van 2022 verwacht.

 

Op de foto

  • Werkzaamheden ZWKO
Auteur:
Harmen Weijer

Lees ook onze andere berichten