Aardwarmte Grootslag

Foto van casus

Het glastuinbouwgebied Grootslag bij Andijk is een uitstkende locatie voor het realiseren van een geothermieproject. Door de vele glastuinbouwbedrijven in de buurt is er een grote warmtevraag. Bovendien leent de locale geologie zich voor het winnen van aardwarmte.

ECW Andijk

Om de koppeling tussen de warmtebehoefte van de kassen en de geothermische mogelijkheden waar te maken heeft ECW energy tussen 2017 en 2018 een aardwarmteinstallatie gerealiseerd ten behoeven van de glastuinbouw in het Grootslag. Hiermee zou ongeveer 60% van de warmtebehoefte worden voorzien. 7 km aan leidingen transporteert de opgewekte warmte naar de 10 tuinbouwbedrijven.

Techniek

ECW exploiteert in Andijk 2 zogenaamde doubletten. Ieder doublet bestaat uit een productieput en een injectieput. Bij de produtieput wordt het water van ca. 80 graden wordt opgepompt, en een na de afgifte van de warmte in de warmtewisselaars gaat het afgekoelde water terug de grond in bij de injectieput. De geboorde putten hebben een diepte van wel 2000 meter. Bij het oppompen van het water komt ook aardgas vrij. Voor zover mogelijk wordt dit gas gebruikt in een WKK-installatie om energie op te wekken. Verder is er op het netwerk van ECW ook een bio-energiecentrale van de firma Host aangesloten die zowel warmte levert als electriciteit om de pompen van de aardwarmteinstallatie te laten draaien.

Gerelateerd aan Aardwarmte Grootslag