Amsterdam Noord en West

Foto van casus

De meeste warmte voor het warmtenet van Amsterdam Noord en West komt uit de afvalenergiecentrale van het AEB. Daarnaast komt een deel van de warmte uit biogas dat gewonnen wordt uit groene afvalstromen.

Westpoort Warmte

In oktober 2021 is het 50%-belang in Westpoort Warmte overgegaan van AEB Amsterdam naar de gemeente Amsterdam. Dit gebeurde omdat het warmtebedrijf geen deel uitmaakt van de beoogde verkoop van AEB Amsterdam. Het andere 50% belang is in handen van Vattenfall.

Korte termijn plannen

Voor de verdere verduurzaming van het warmtenet voor Amsterdam West en Noord werkt Westpoort Warmte op korte termijn aan een aquathermiebron samen met Waternet. Daarbij wordt warmte onttrokken uit oppervlaktewater en met een warmtepomp in temperatuur verhoogd zodat de woningen in de wijk ermee verwarmd kunnen worden. Samen met de gemeente en Datacentergroep Caransa wordt onderzocht of de restwarmte van een nieuw te ontwikkelen datacenter gebruikt kan worden voor het warmtenet.

Lange termijn plannen

De functie van biomassa in stadsverwarming zal geleidelijk afnemen, waardoor schaarse biomassa kan worden ingezet op plaatsen waar onvoldoende alternatieven beschikbaar zijn. Ondanks de steeds betere isolatie van woningen zal de totale warmtelevering toenemen naarmate meer huizen worden aangesloten op het warmtenet. Voor de verduurzaming van het warmtenet op lange termijn hebben we twee routekaarten opgesteld.

Slimme inzet van dumpstoom

In 2022 is, net als in vorige jaren, de geleverde warmte deels geproduceerd met gebruikmaking van dumpstoom uit de afvalverbrandingsinstallaties. Daarmee wordt voorkomen dat er warmte verloren gaat als turbines tijdelijk stilgelegd worden. In de normering heeft warmte uit deze directe stoom echter een hogere emissiefactor dan de normale warmtelevering via aftap uit de turbines.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 12,1 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 46,4 kg CO2 per GJ (79%).

Gerelateerd aan Amsterdam Noord en West