B3-hoek

Foto van casus

Het warmtenet van de B3-hoek beslaat het tuinbouwgebied tussen Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk, gelegen in de gemeente Lansingerland. De B3-hoek is eenzijdig verbonden met het net van Rotterdam: er stroomt uitsluitend warmte van Rotterdam naar de B3-hoek en niet andersom. De B3-hoek bestaat hoofdzakelijk uit (groot)zakelijke verbruikers. Eneco en de gemeenten beschouwen het net als een afzonderlijk net.

Intensieve samenwerking

In de B3-hoek zijn er circa 100 aansluitingen van tuinders op het warmtenet. De warmtelevering aan deze aansluitingen bedraagt rond de 2 PJ. Het warmtenet wordt van oudsher gevoed met warmte van de RoCa-centrale van Uniper. Vanaf 2016 krijgt het net ook een deel (ca 20%) van de warmte vanuit de AVR Rozenburg. Naast de RoCa-centrale en AVR wordt sinds 2018 een beperkt deel (5%) van de warmte geproduceerd met biomassa-ketels in Bleiswijk. Tot slot zijn er hulpketels. In 2019 is een deel van de B3-Hoek afgesplitst en gekoppeld aan een geothermiebron. Er wordt gekeken of het centrale warmtenet met enkele producenten en een veelvoud aan afnemers te transformeren is naar een decentraal ‘Warmteweb’ met een veelvoud aan afnemers en producenten. Door middel van een Warmteweb wil Eneco de leveringscapaciteit aanvullen met warmte afkomstig uit wkk’s en warmtebuffers van de tuinders. Er loopt momenteel een pilotproject met een dagmarkt voor warmtelevering door enkele tuinders.

Warmtevraag voor tuinbouw cluster

Door de grote warmtevraag van de 1.200 ha glastuinbouw en ca 110.000 woningen is de energietransitie-opgave in Oostland groot. Tegelijk is dit een van de meest innovatieve glastuinbouwclusters in Nederland. Al geruime tijd wordt hier gewerkt aan duurzame alternatieven voor de warmtevoorziening. Er ligt al een groot warmtenet, geothermie wordt volop ingezet in de glastuinbouw en ook zijn/worden de eerste aardgasvrije wijken gerealiseerd.

Nieuwe partijen

Dit systeem kan een enorme positieve bijdrage leveren aan de energietransitie in het Oostland, maar ook voor Nederland. De samenwerkende partijen hebben daarom de eerste stappen gezet met de uitwerking van het eindplaatje. Nu is het zaak om de vervolgstappen te nemen, hoe komt Eneco stap voor stap richting realisatie? Om daar te komen hebben we alle betrokken bedrijven en organisaties in Oostland, die bezig zijn met energie, hard nodig.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 17,0 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 41,5 kg CO2 per GJ (71%).

Gerelateerd aan B3-hoek