Duijnwijck gasvrij

Foto van casus

Duinwijck Gasvrij

Lokale energie coöperatie

Duinwijck Gasvrij is een project om 38 woningen (1999) en een utiliteitsgebouw (jaren ‘60) gasvrij te maken. Nu wordt de wijk via een warmtenet en twee gasketels van warmte voorzien, welk in handen is van Vattenfall. Dat gebeurt met 92 graden aanvoer en 70 graden retour en leidt tot een verbruik van ongeveer 85.000 m3 gas of 3.000 GJ of 830.555 kWh per jaar met een uitstoot van 153 ton CO2. Vattenfall heeft aangegeven van dit warmtenet af te willen omdat het niet in haar warmte strategie van grootschalige warmtenetten past. De gemeente en een groep bewoners hebben het initiatief genomen om te onderzoeken wat de stand van zaken van het warmtenet is en hoe dat kan worden gemoderniseerd richting zowel gasvrij als CO2 vrij. Dat lukt door de inzet van warmte collectie en de aankoop van volledig groene stroom bij de lokale energie coöperatie. Vattenfall heeft kennis genomen van de bevindingen en heeft ingestemd met modernisering van het net voor dat het net wordt overgedragen aan een volgende partij.

Technisch

Na uitzoekwerk en overleg met de bewoners en na het verkrijgen van subsidie in het Project Aardgasvrije Wijken zijn de bewoners tot uitvoering overgegaan van de inzet van de HoCoSto (HotColdStorage). Deze werkt als volgt: • Heatpipes (zonnecollectoren) verzamelen warmte; • Wanneer die warmte meteen kan worden ingezet gebeurt dat; • Wanneer er een warmte overschot t.o.v. de warmtevraag, wordt die warmte opgeslagen in een grote buffer onder het maaiveld van ongeveer 3.150 m3. Een lucht-water warmtepomp ondersteunt deze opwarming ’s zomers overdag (dus geen geluidsoverlast); • Wanneer er een warmte tekort is t.o.v. de warmtevraag, wordt de de grote buffer warmte geoogst; • Mocht de buffer niet kunnen voldoen aan de vraag, dan wordt de grote buffer als bron voor de warmtepompinstallatie gebruikt die dan de warmtelevering verzorgt.

Subsidie

De VNG startte in 2017 met een subsidie voor innovatieve projecten op het gebied van duurzaamheid. Omdat Vattenfall had aangegeven te willen stoppen met het exploiteren van een warmtenet en de gemeente graag naar een duurzame oplossing wilde, is het project Duinwijck gasvrij door de gemeenteraad het warmtenet op de uitvoeringsagenda duurzaamheid geplaatst. De VNG gelden zijn aangevraagd om te kijken of er een duurzame oplossing was en om te kijken of het ook betaalbaar was. De gelden hebben het project geholpen door het financieren van een aantal onderzoeken. In juli 2018 is een aanvraag voor het programma aardgasvrije wijken (paw) goedgekeurd. Er is subsidie verstrekt voor de exploitatie van het systeem (SDE+) en voor de aanschaf van de warmtepompen (ISDE) in Augustus 2020.

Organisatie

Voor de exploitatie van het warmtenet wordt een warmte coöperatie en een BV opgericht. De bewoners kunnen participeren in de warmte coöperatie en worden daardoor mede-eigenaar van de gezamenlijke warmtevoorziening. Als mede-eigenaar heb je stemrecht en deel je mee in de winst van de coöperatie. De warmtevoorziening is dus van de buurt. De coöperatie zorgt dat de energievoorziening in goede conditie blijft. De coöperatie die is opgericht voor Duinwijck Gasvrij heet VlieWaCo U.A.

Gerelateerd aan Duijnwijck gasvrij