Heindijk

Heindijk Rotterdam

Aansluiten woonwijk op bestaand warmtenet

De wijk Heindijk is een van de zes Rotterdamse proeftuinen om de overgang te maken naar een aardgasvrije warmtevoorziening. De gemeente, woningcorporatie Woonbron en energiebedrijf Vattenfall zijn er aan de slag om de bestaande bouw aan te sluiten op stadsverwarming. Maar hoe kunnen de bestaande woningen op een effectieve manier aangesloten worden? Woningcorporatie Woonbron, de gemeente Rotterdam en energiebedrijf Vattenfall buigen zich gezamenlijk over deze vraag.

De uitdagingen en oplossingen van het aansluiten

Uit de casus Heindijk komt naar voren dat heldere en transparante communicatie over voor- en nadelen van het warmtenet van het grootste belang is om bewoners mee te nemen en overtuigen. De wijk Heindijk is een van de zes Rotterdamse proeftuinen om de overgang te maken naar een aardgasvrije warmtevoorziening. De gemeente, woningcorporatie Woonbron en energiebedrijf Vattenfall zijn er aan de slag om de bestaande bouw aan te sluiten op stadsverwarming. Wat zijn de uitdagingen en oplossingen? Lydia Hameeteman, programmamanager aardgasvrij bij de gemeente Rotterdam, Koen van ’t Hof, adviseur duurzaamheid en technisch beleid bij Woonbron en Michiel Houwing manager sales bij Vattenfall Heat delen hun ervaringen.

Wat kan je doen? (Advies/Stappenplan + DOs)

Als gemeenten, woningcorporaties en energiebedrijven duidelijk, eerlijk en transparant communiceren over het plan, kunnen bewoner-eigenaren en huurders zelf een gefundeerde keuze maken. Leg bewoners verschillende mogelijkheden voor en laat ze zelf een keuze maken. Vertel altijd het eerlijke verhaal en wijs bewoners op voor- én nadelen. Zorg dat het verdienmodel van het energiebedrijf duidelijk is voor de bewoners. Beperk de kosten voor bewoners zoveel mogelijk, wijs ze op subsidiemogelijkheden en ondersteun ze bij de aanvraag. Overlast moet beperkt worden door verschillende werkzaamheden waar mogelijk te combineren. Zorg voor persoonlijk contact met bewoners, kom afspraken na en vertel een eerlijk verhaal. Maak een keuzekaart en leg bewoners goed uit welke gevolgen hun keuzes hebben. Wees transparant over de voor- en nadelen bij de aansluiting op een warmtenet. Zorg voor helderheid over het financiële plaatje van de aansluiting op het warmtenet. Combineer indien mogelijk grondwerkzaamheden om overlast te vermijden. Stem de werkzaamheden aan het warmtenet op de eventuele renovatie van de woningen af. Standaardiseer waar mogelijk en maak voor elk woningtype een plan om de woningen aan te sluiten.

Aardgasvrij

In Rotterdam zijn zes wijken aangewezen als proeftuin om als eerste de stap te zetten naar een aardgasvrije warmtevoorziening. Heindijk, gelegen in stadsdeel IJsselmonde, wordt als een van deze wijken aangepakt. Hier krijgen sociale huurwoningen, particuliere eigendommen en enkele utiliteitsgebouwen een aansluiting op het warmtenet. De gemeente Rotterdam, woningcorporatie Woonbron en energiebedrijf Vattenfall delen de eerste ervaringen.