Koudenet Maastricht

Het warmte- en koudenet Maastricht is een warmtenetwerk van Ennatuurlijk, en is aangesloten op de papierfabriek Sappi, Momenteel zijn vooral utiliteitsgebouwen aangesloten. Onder meer het Maastrichtse stadhuis uit 1684, enkele andere gemeentelijke gebouwen en het nieuwe Sphinxkwartier krijgen via Ennatuurlijk warmte van Sappi.

Centrale ligging in Maastricht

Sappi wint 5 MW warmte met een extra bijgeplaatste rookgaskoeler in de uitlaat van de WKC. De papierfabrikant uit Maastricht heeft deze warmte zelf niet nodig, daarom gaat het naar het warmtenetwerk van Ennatuurlijk. Het energiebedrijf levert vervolgens warmte én koude aan bestaande en nieuw- bouw woningen in de wijk Belvedère, aan het winkelcentrum Mosae Forum, het gemeentehuis en aan de gasexpansie in de directe omgeving.

Gebruik van reststromen door Sappi

Het bedrijf gebruikt aardgas om lucht op te warmen en om te zetten in elektriciteit en warmte in de vorm van stoom en warm water. Elektriciteit wordt gebruikt voor het aandrijven van het eigen machinepark en het overschot wordt gevoed aan het externe elektriciteitsnet. De warmte in de vorm van stoom gebruikt Sappi voor het drogen van papier. Het warme water wordt gebruikt voor het drogen van slib en voor het warmtenet. De voor het warmtenet extra ingebouwde warmtewisselaar haalt de restwarmte uit de schoorsteen van de gasturbine en warmt het water voor het warmtenet op naar zo’n 100 graden.

Warmte bron

Gerelateerd aan Koudenet Maastricht