Mijnwater Heerlen

Foto van casus

In de regio Heerlen zorgt een innovatief lage temperatuur warmtenet voor verwarming en comfortkoeling in woningen en bedrijfsgebouwen.

Eerste “Vijfde generatie” warmtenetwerk

Het warmtenet in Heerlen en omgeving was in 2005 een van de eerste lage temperatuur warmtenetten voor woningen en bedrijfsgebouwen in Nederland. Het net gebruikte toen warm water uit ondergelopen mijngangen als bron: op 700 meter diepte verwarmde de aarde het grondwater tot ongeveer 30°C, dat vervolgens via het warmtenet naar afnemers werd vervoerd. Het hoger gelegen water in de mijnplateaus was bruikbaar om woningen en gebouwen te koelen. Alle afnemers ontvangen lage temperatuur warmte op 30°C en hoge temperatuur koude op 16°C. Mijnwater transporteert de warmte via schoon leidingwater naar een energiecentrale met warmtepompen, om ervoor te zorgen dat klanten op gebouw- en woningniveau de juiste temperatuur voor verwarming en warm kraanwater krijgen. Elke woning beschikt over een boilervat voor 200 liter warm water en een eigen warmtepomp. In totaal levert dit 4.400 kW warmte en 3.900 kW gekoeld water aan de verschillende gebouwen.

Bouwen op het bestaande net

Inmiddels fungeren de mijngangen niet meer als bronnen maar als buffers. Het warmtenet is voorzien van verschillende warmtebronnen en opereert als slim uitwisselingssysteem tussen vraag en aanbod van warmte en koude. Ook is Mijnwater steeds op zoek naar nieuwe warmtebronnen en afnemers. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of de restwarmte van een ijzergieterij van VDL kan worden gebruikt om het zwembad in Hoensbroek te verwarmen. Om de uitwisseling tussen al deze bronnen en afnemers in goede banen te leiden is constante monitoring en sturing met software nodig.

Potentieel voor miljoenen woningen

Volgens een recent onderzoek van CE Delft en IF Technology zou de aanpak van Mijnwater in heel Nederland toegepast kunnen worden, eventueel in combinatie met lage temperatuur aardwarmte. In totaal zouden 2 tot 3,6 miljoen Nederlandse woningen met de zogenoemde vraaggestuurde lage temperatuur warmtenetten verwarmd kunnen worden. Mijnwater B.V. wil in de periode tot 2040 in de regio Parkstad Limburg 110.000 woningen aansluiten.

Een goed pakket voor bewoners

De bewoners die gebruik maken van warmte en koude van Mijnwater B.V. zijn overwegend enthousiast. De CO2-uitstoot van hun warmtevoorziening ligt gemiddeld 75 procent lager dan bij gasgestookte cv-ketels. De prijzen voor stadsverwarming en -koude zijn een blijvend aandachtspunt voor Mijnwater B.V. Door een integrale aanpak willen ze zorgen dat klanten 30 procent minder kosten hebben voor warmte ten opzichte van het gemiddelde energieverbruik. Samen met woningcorporaties wordt nagedacht over een goed pakket om woningen met eenvoudige isolatiemaatregelen geschikt te maken voor lage temperatuur warmte. Tot nu toe zijn vooral nieuwbouwwijken aangesloten op het warmtenet van Mijnwater. Maar de techniek is ook beschikbaar voor bestaande bouw, zowel in de huur- als koopsector.

Energieneutraal in 2040

Het mijnwater is één van de voorbeelden waardoor de gemeente probeert energie te besparen en duurzame energie op te wekken. De gemeente is een goed voorbeeld in LED straatverlichting, de rioolturbine en de zonnepanelen op het dak van het stadhuis. Samen met de Stadsregio Parkstad Limburg wordt gewerkt aan een regionale energietransitie met als doel in 2040 energieneutraal te kunnen zijn. Via onderstaande e-mailadressen of websites kunt u in contact komen met de initiatieven.

Gerelateerd aan Mijnwater Heerlen