Proeftuin Aalderinkshoek

Foto van casus

Aalderinkshoek is één van de wijken in Nederland die in de derde ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Almelo onderzoekt samen met Netbeheerder Coteq/Cogas Duurzaam, waterschap Vechtstromen en woningcorporaties Beter Wonen en Sint Joseph of woningen in Aalderinkshoek met een warmtenet op basis van restwarmte of met de plaatselijke RWZI kunnen worden verwarmd.

Naoorlogse woonwijk

Het project in Aalderinkshoek kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. De wijk bestaat met name uit huurwoningen in de vorm van gestapelde bouw. Van de ervaringen die in Almelo worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin Aalderinkshoek