Proeftuin Berkum

Foto van casus

Berkum is één van de wijken in Nederland die in de tweede ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Zwolle onderzoekt samen met Stichting Duurzaam Berkum, energiecoöperatie BEN, Unica, woningcorporaties DeltaWonen en SWZ, Provincie Overijssel, Universiteit Twente, hogescholen Windesheim en Saxion en netbeheerder Enexis of woningen in Berkum met geothermie kunnen worden verwarmd.

en ondernemers

Het project in Berkum kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. De wijk bestaat uit diverse type huizen. Van de ervaringen die in Zwolle worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin Berkum