Proeftuin Dauwendaele, Middelburg

Foto van casus

Dauwendaele is één van de 27 eerste wijken in Nederland die zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Middelburg onderzoekt met DNWG/Enduris, Woongoed, Zeeuwind of in Dauwendaele woningen met restwarmte van naburige bedrijventerrein Arnestein verwarmd kunnen worden.

Jaren ’60 en ’70 wijk

Dauwendaele is een wijk die model kan staan voor veel wijken in Nederland die in de jaren zestig en zeventig uit de grond werden gestampt. In de wijk staan huur- en koopwoningen, hoogbouw en laagbouw. Van de ervaringen die in deze Middelburgse wijk worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin Dauwendaele, Middelburg