Proeftuin De Hilversumse Meent

Foto van casus

De Hilversumse Meent is één van de wijken in Nederland die in de tweede ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Hilversum onderzoekt samen met Woningcorporaties De Alliantie en Het Gooi en Omstreken, Stichting Hilversumse Meent en netbeheerder Liander of woningen in de Hilversumse Meent met bodemwarmte verwarmd kunnen worden.

Jaren ’60 en ’70 wijk

Het project in de Hilversumse Meent kan model staan voor andere netwerken die in Nederlandse dorpen en wijken ontwikkeld gaan worden. De woningen in de wijk bestaan met name uit rijtjeswoningen en 2-onder-1-kap woningen, maar ook uit vrijstaande woningen. Van de ervaringen die in de Hilversumse Meent worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Blokaanpak

In de Hilversumse wijk De Meent worden 25 woningen uit de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw aardgasvrij gemaakt dankzij aansluiting op een warmtenet. Dat gebeurt op innovatieve wijze, want per blok worden de woningen op een eigen bodembron aangesloten. Dankzij dit ‘blokcollectief’ kunnen meerdere woningen de kosten voor de bodemwarmtebron en de bijbehorende techniek delen. Een ander voordeel ten opzichte van het in een keer aansluiten van een hele wijk is dat blok voor blok kan worden opgeschaald. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de hele wijk van 624 woningen van bodemwarmte wordt voorzien.

Gerelateerd aan Proeftuin De Hilversumse Meent