Proeftuin Gommerwijk West

Foto van casus

Gommerwijk West is één van de wijken in Nederland die in de derde ronde zijn aangewezen als ‘proeftuin’ voor het aardgasvrij maken van woningen. De gemeente Enkhuizen onderzoekt samen met Coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen en Karel Bloembollen of woningen in Gommerwijk West met collectieve warmtepompen kunnen worden verwarmd.

Gommerwijk West is een wijk die model kan staan voor veel wijken in Nederland die na de tweede wereldoorlog werden gebouwd. In de wijk staan diverse soorten woningen. Van de ervaringen die in Enkhuizen worden opgedaan kan de rest van het land profiteren. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een speciaal programma ontwikkeld om de in de proeftuinen opgedane kennis te delen.

Gerelateerd aan Proeftuin Gommerwijk West